Viisi vinkkiä haastaviin tilanteisiin

Tilanteiden kärjistymisen ehkäisytaidot ovat nyt tärkeitä arjessamme, kun kohtaamme mahdollisesti tunteiden kiihtymistä eri tilanteissa, niin terveydenhoidossa, ruokakaupassa, apteekissa että kotona missä lapset ja aikuiset navigoivat työn ja päivähoidon / koulun yhteensovittamisen haasteissa eristyksen aikana.

Stressi, pelko ja ahdistus ovat läsnä tämän pandemian aikana, ja ne voivat pahentua, kun sosiaaliset rajoitukset, taloudelliset vaikutukset ja epävarmuus jatkuvat. Kokosimme muutaman vinkin tähän hetkeen.

Jaamme parhaat MAPA® vinkkimme kanssanne, miten voit kontrolloida omaa käytöstäsi stressaavissa ja ahdistavissa tilanteissa.

  1.  Ymmärrä, että kaikki käyttäytyminen on viestintää. Suurin osa viestinnästämme tapahtuu, muutoin kuin käyttämillämme sanoilla. Etsi ahdistuksen merkkejä kehonkielestä, äänen sävystä ja intonaatiosta. Ymmärrä että kriisikäyttäytyminen heijastaa jotakin tarvetta, mieti mitä toinen henkilö voisi haluta.

 

  1. Vältä valtataistelua. Kukaan ei pysty vastamaan jokaiseen tarpeeseen joka hetki. Haastava tai toista kohtaan holhoava asenne voi kehittyä negatiiviseksi käytökseksi. Tuo joustavuutta miettimällä millaisia vaihtoehtoja voit tarjota täyttääksesi kummankin osapuolen tarpeet ja halutut lopputulemat.

 

  1. Käytä rajojen asettamista. Rajojen asettamisella voimme vaikuttaa käytökseen pakottamatta mihinkään. Osoittamalla hyväksyttävän käytöksen rajat tai ratkaisut, voimme rohkaista toista ihmistä valitsemaan tilanteeseen sopivan vaihtoehdon.

 

  1. Irrottaudu tunteista. Älä ota toisen käytöstä itseesi. Pysy rauhallisena. Löydä positiivinen tapa laukaista konfliktin aikana keräämäsi negatiivinen energia. Pidä mielessä, että voit vain kontrolloida omaa asennettasi ja käytöstäsi.

 

  1. Terapeuttinen yhteisymmärrys. Opi tapahtuneesta ja auta toista oppimaan tapahtuneesta. Keskity tunnistamaan ja estämään käytöksen kaava tulevaisuudessa. Anna aikaa ja näe tarvittaessa vaivaa ihmissuhteen korjaamiseen.

 

Stressi, pelko ja ahdistus voivat vaikuttaa mielenterveyteen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Näissä tilanteissa ihmisten reaktiot voivat kiihtyä ja johtaa sanalliseen ja jopa fyysiseen konfliktiin. Tämän vuoksi juurrutamme filosofiaa huolenpidosta, hyvinvoinnista, suojaamisesta ja turvallisuudesta koulutuksissamme. Tiedämme että tekniikkamme toimivat ammatillillisissa oloissa, mutta näinä aikoina voivat olla myös hyvin hyödyllisiä yleisesti yhteisöissämme.

Toimintamme keskiössä on aina toisen yksilön kunnioittaminen ja arvostaminen, nyt ne ovat asioita joista voimme kaikki hyötyä. Voimme oppia keinoja välttää tilanteiden kärjistymistä vuorovaikutustilanteissa toisten ihmisten kanssa. Tärkein muistettava asia on, että käytös vaikuttaa käytökseen, teot ja asenteet vaikuttavat ympärillämme olevien tekoihin ja asenteisiin.

Jaa uutinen:

Facebook
Twitter
Sähköposti
WhatsApp
Skip to content