Huolenpito

Kunnioitus, arvokkuus ja empatia, asiakaskeskeisyys

Hyvinvointi

Itsenäisyyden ylläpito, valinnan mahdollisuus ja hyvinvointi

Suojaaminen

Oikeuksien suojaaminen ja haittojen minimointi

Turvallisuus

Turvalliset ja tehokkaat yhteistyösuhteet

Mitä on MAPA®?

Turvalliset toimintamallit MAPA® koulutukset haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

Kehitystyö alkoi Englannissa yli 40 vuotta sitten ja lisenssin omistava kansainvälinen CPI (Crisis Prevention Institute Inc.) jatkaa koulutuksen aktiivista kehittämistä. Koulutus on BILD-ACT:in sertifioima perustuen Restraint Reduction Network:in koulutusvaatimuksiin. Koulutusvaatimukset varmistavat käytettyjen fyysisten rajoittamismenetelmien asiakasturvallisuuden, varmistaa perusoikeuksien ja arvokkuuden säilyttämisen sekä koulutuksen laadun.

Koulutuksen pohjana oleva filosofia:

  • Perehdytään erottamaan toisistaan haasteellinen käyttäytyminen ja riskikäyttäytyminen
  • Fyysinen rajoittaminen on aina viimeinen vaihtoehto
  • Henkilökunta tarvitsee koulutusta tilanteissa joissa asiakas kiihtyy sanallisesti
  • Huomioidaan mahdollisten traumaattisten kokemusten vaikutus käyttäytymiseen

 

Maailmanlaajuisesti koulutus on vaikuttanut 300 milj. henkilöön.

Suomessa sertifioidut kouluttajakoulutukset alkoivat Hyvinkään Laurea-ammattikorkeakoulun organisoimana vuonna 2015 , siitä menetelmä levisi laajemmalle Suomeen.

Turvalliset toimintamallit MAPA®  koulutusten sovellusalue on laaja, koulutuksia järjestetään mm. erityisopetuksen, lastenpsykiatrian ja lastensuojelun, vanhuspalveluiden sekä somaattisen hoitotyön aloilla.

Koulutuksemme tukee organisaatiotasi:

Koulutuksen avulla organisaatio voi kehittää suunniteltuihin ja yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja vastatakseen tilanteissa joissa asiakas käytöksellään vaarantaa oman tai muiden turvallisuuden.

Keräämme koulutuksista systemaattisesti palautetta. Palautteiden perusteella koulutusta saaneet organisaatiot ovat kokeneet kehitystä henkilökunnan sanallisen puuttumisen taidoissa sekä yleisessä turvallisuuden tunteen lisääntymisessä terveydenhoito, sosiaali- ja koulutusalalla.

Ennakoivat ja ennaltaehkäisevät taidot ovat välttämättömiä haastavan ja kriisikäyttäytymisen turvallisessa vähentämisessä.

Koulutuspalautteita

”Sain paljon hyödyllisiä työkaluja työhöni. Koulutus vahvisti omia näkemyksiäni asiakkaiden haastavaan käytökseen suhtautumisessa ja siihen puuttumiseen, tammikuu 2024.”

”Käytännön asiat oli hyvä käydä ja ihanaa että tällaista koulutusta on tarjolla. Toivottavasti koulutusta saisi ennaltaehkäisevästi ennen töihin menoa tällaisesta, helmikuu 2024.”

”Koulutus oli työtäni tukevaa ja löysin uusia työkaluja toimia tilanteissa, huhtikuu 2024.”

”Erittäin hyvä koulumaailmaan, huhtikuu 2024.”

”Kiitos intensiivisestä ja tarpeellisesta koulutuksesta. Erityislastenkodin tarpeisiin soveltuva koulutus. Kiitos!, huhtikuu 2024. ”

”Kaikenlainen rajoittaminen on viimeinen keino. Ammatillisuus kohtaamisissa on asia mitä tulee ainakin omassa organisaatiossani korostaa, kouluttajakoulutus helmikuu 2024.”

”Tälle koulutukselle on valtava tarve varhaiskasvatuksessa, jossa henkilökunnalle on paljon epävarmuutta – tietoisuutta turvallisista ja suositeltavista toimintatavoista, helmikuu 2024.”

Tukena vaikeassa tilanteessa
Työskentelyä lasten kanssa
Skip to content