MAPA® koulutuksen tietosuojaseloste

SUOMEN MAPA-KOULUTUSTEN YHTEYDESSÄ KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

TIETOSUOJAILMOITUS  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU679/2016)

Seuraavassa kerromme, miten henkilötietoja käsitellään Suomen MAPA-koulutusten yhteydessä.

Halutessasi lisätietoja voit ottaa yhteyttä henkilörekisterin vastuuhenkilöön Suomessa: suomenmapakeskus@laurea.fi

tai

MAPA-koulutusten rekisterinpitäjään Crisis Prevention Instituteen osoitteessa dataprotection@crisisprevention.com

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietoja kerätään sertifioitujen MAPA kouluttajien koulutuksen rekisteröintiä varten sekä kaikkiin MAPA–koulutuksiin osallistujien osalta sertifioidun koulutuksen rekisteröintiä ja todistusta varten. Koulutus tulee päivittää joka toinen vuosi. Henkilön pätevyys voidaan varmistaa Crisis Prevention Instituten rekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyoikeus on sertifioiduilla MAPA–kouluttajilla sekä Suomen MAPA-keskuksen toteuttamien koulutusten osalta Laurea-ammattikorkeakoulun nimetyillä henkilöillä.

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Oikeus käsitellä henkilötietoja MAPA-koulutusten toteuttamiseen perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti osallistujien kanssa tehtävään sopimukseen sekä oikeutettuun etuun.

Yhteystietojen käsittely markkinointiin perustuu suostumukseen. Suostumus on oikeus peruuttaa ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön.

Mitä henkilötietoja käsitellään?

Koulutusten yhteydessä käsitellään vain tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Näitä tietoja ovat:

  • Ilmoittautujan nimi
  • Organisaatio
  • Tehtävänimike
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sukupuoli (tilastointia varten)
  • Lupa Laurean koulutus- ja tapahtumamarkkinointiin

Henkilötietoja kerätään koulutukseen ilmoittautumisvaiheessa sekä lopputestin yhteydessä.

Henkilötietoja käsitellään kaksi vuotta kerrallaan aina pätevyyden päivityskoulutukseen saakka, jonka jälkeen ne hävitetään.

Minne henkilötietoja luovutetaan ja siirretään?

Osallistujan tiedot (nimi, organisaatio, osoite, sähköposti, puhelinnumero) siirretään koulutuksen lisenssin omistavalle Crisis Prevention Institutelle Iso-Britanniaan. Iso-Britannian EU-eron siirtymäkauden päätyttyä 31.12.2020 henkilötietoja siirretään tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisia asianmukaisia suojatoimia noudattaen tai Euroopan komission päätöksen mukaisella siirtoperusteella.

Crisis Prevention Instituten tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.crisisprevention.com.

Henkilön salliessa henkilötietoja voidaan luovuttaa koulutus- ja tapahtumamarkkinointiin.

Miten henkilötiedot suojataan?

Rekisterin hallinnassa noudatetaan kouluttajaorganisaation tietoturva- ja tietosuojaohjeita. Sertifioidut MAPA Kouluttajat ovat sitoutuneet noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot ovat vain nimettyjen henkilöiden käytössä ja ne suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröity voi pyytää nähtäväksi itseään koskevat tiedot MAPA® maavastaavalta joko puhelimitse puh. 050-438 0230 tai sähköpostitse suomenmapakeskus@laurea.fi

Tietojen korjaaminen

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta sähköpostitse suomenmapakeskus@laurea.fi.

Henkilötietojen poistaminen

Rekisteröity voi pyytää yhteystietojensa poistamista, jolloin henkilötietoja ei käytetä tulevien koulutusten markkinointi- ja tiedotustarkoituksissa.  Henkilö voi pyytää yhteystietojen poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suomenmapakeskus@laurea.fi.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos

– rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

– käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

– rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

 

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on Laurea-ammattikorkeakoulun tietosuojavastaava marjo.valjakka@laurea.fi. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Skip to content