Henkilökoulutukset

Koulutuksen avulla

  • Tunnistat kriisitilanteen eri tasot ja opit vastaamaan siihen kriisitason vaatimalla tavalla
  • Huomioit mahdollisen traumataustan vaikutuksen käyttäytymiseen
  • Tiedostat oman käyttäytymisen vaikutuksen toisen henkilön käytökseen
  • Perehdyt vuorovaikutustaitoihin (sisältäen: sanaton, sanallinen ja äänenkäyttö)
  • Rajoittavissa menetelmissä perehdytään periaatteisiin: viimeinen vaihtoehto,  vähiten rajoittavaan, mahdollisimman vähänaikaa kestävään ja oikeasuhtaiseen fyysiseen rajoittamiseen
  • Yksilöllinen suunnitelma henkilöille joilla esiintyy riskikäyttäytymistä

Koulutusten perustana toimii Turvalliset toimintamallit MAPA® Osallistujan työkirja.

Turvalliset toimintamallit MAPA® Perusteet:

Koulutuksessa käydään läpi kriisitilanteen eri tasot ja henkilökunnan vastaaminen tilanteissa osallistujien esimerkkeihin pohjautuen.

Määritellään ammattillinen itsehillintä ja kohtaamisen vastavuoroisuus.

Perehdytään vuorovaikutukseen huomioiden vuorovaikutuksen eri muodot ja harjoitellaan puuttumista sanallisesti kiihtyneen henkilön kohtaamiseen.

Harjoitellaan päätöksentekoa ja esitellään turvalliset toimintamallit, ei-rajoittava ja rajoittava puuttuminen.

Koulutus sisältää myös tilanteiden jälkipurun.

Tuki- ja turvasuunnitelma.

Turvalliset toimintamallit MAPA® Vaativat tilanteet:

Koulutukseen osallistuminen edellyttää Turvalliset toimintamallit MAPA® Perusteet koulutuksen suorittamista ennen osallistumistasi MAPA® Vaativien tilanteiden  koulutuksiin.

Syvennät osaamistasi äärimmäisissä riskikäyttäytymisen tilanteissa, joissa edellytetään tiimityötä aggressiivisen tai väkivaltaisen henkilön kohtaamiseen tai fyysiseen rajoittamiseen. Koulutuksessa perehdyt fyysisen rajoittamisen riskeihin (esim. maassa rajoittaminen) sekä opit turvallisia menetelmiä hallita riskikäyttäytymistä (selinmakuulla, päinmakuulla ja kylkiasennossa).

Harjoittelet Broset Violence Checklistin (Potentiaalisen väkivallan arvio) käyttöä, opit hyödyntämään tuki- ja turvasuunnitelmaa asiakassuhteessa hoidollisen vuorovaikutuksen tukena tilanteiden ennakoinnissa. Opit käyttämään henkilökunnan / asiakkaan kohtaamisen tukena jälkipurkumallia (IBERA) tilanteiden jälkeen.

Erikseen tilattavina koulutuksina tarjoamme:
  • Turvalliset toimintamallit MAPA® Perusteet / Pienet lapset 2 pv (esim. varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen, lastenpsykiatrian, kuntoutuksen ja sosiaalitoimen henkilöstölle). Haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisy myönteisen käytöksen tukemisen keinoin PBS (Positive Behaviour Support)
  • Uutena koulutuksena Turvalliset toimintamallit somaattinen hoitotyö 4h koulutusohjelma, jossa määritellään hoidollinen rajoitaminen, harjoitellaan päätöksentekoa tilanteissa joissa rajoittavat menetelmät ovat välttämättömiä henkilön terveydentilan turvaamiseksi.

Turvalliset toimintamallit MAPA® Perusteet, 2 pv

Henkilöhinta 290 € + alv 24 %, hintaan sisältyy työkirja / sertifiointi kts. avoimet koulutukset koulutuskalenterista.

Ryhmähinta 1860 € + alv 24 % + työkirja / sertifiointi 22,50 € / hlö + alv 10 % (sis. 1 kouluttajan) hintaan lisätään kouluttajan matkat, majoitus ja päivärahat. Ryhmäkoko max. 20 henkilöä

Turvalliset toimintamallit MAPA® Vaativat asiakastilanteet, 2 pv

Ryhmähinta 3500 € + alv 24 % + työkirja / sertifiointi 17,50 € / hlö + alv 10 % (sis. 2 kouluttajaa) hintaan lisätään kouluttajien matkat, majoitus ja päivärahat. Ryhmäkoko max. 20 henkilöä.

(Edellytyksenä, MAPA® Perusteet, 2 pv koulutus suoritettuna)

Skip to content