Kohtaatko haastavaa käytöstä työssäsi?

Koulutuksemme kehittää henkilöstösi tietoja ja taitoja, joita vaaditaan haasteellisesti, aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyvien henkilöiden kohtaamiseen turvallisesti kaikille osapuolille.

Koulutusta haastaviin asiakastilanteisiin

Turvalliset toimintamallit MAPA® –  Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

Turvallisia fyysisen rajoittamisen taitoja

Olemme ainoa koulutuksen tarjoaja, jonka koulutus sisältää kansainvälisesti riskiarvioituja tutkimuksiin perustuvia fyysisiä rajoittamisen menetelmiä. Säännöllinen riskinarvio osoittaa, että fyysiset menetelmät maksimoivat turvallisuuden ja minimoivat haitat. Tarkka ja riippumaton, joka toinen vuosi tehtävä tutkimuskatsaus varmistaa, että rajoittavat menetelmät vastaavat parhaiden käytäntöjen kansainvälisiä vaatimuksia.

Turvalliset toimintamallit MAPA® koulutus

Tarjoamme henkilöstölle ei-rajoittaviin ja rajoittaviin  toimintamalleihin perustuvaa koulutusta. Tilaa koulutus henkilökunnallesi tai ilmoita hänet tiloissamme järjestettäviin yleisiin koulutuksiin.

Turvalliset toimintamallit MAPA® kouluttajakoulutus

Kouluta organisaatioosi kouluttaja, 5 päivän kouluttajan sertifiointikoulutuksella. Sertifioinnin suoritettuaan hän voi kouluttaa kustannustehokkaimmalla tavalla Turvalliset toimintamallit MAPA® koulutuksia omaan organisaationne.

Edut organisaatiolle:

Paranna turvallisuutta ja vähennä riskejä

Turvalliset toimintamalli koulutukset ovat voimassa olevien lakien mukaisia, päivyttävät säännöllisesti ja koulutus suunnitellaan organisaation tarpeiden mukaan. Koulutuksen keskiössä on ennakoivat menetelmät, traumainformoitu työote, määritellään ja eritellään haastava ja riskikäytös sekä harjoitellaan vastaamaan molempiin käyttäytymistasoihin.

Toimintakulttuurin vahvistaminen ja vuorovaikutussuhteiden syventäminen asiakkaisiin

Työpaikalla väkivalta- ja uhkatilanteiden asianmukainen hallitseminen vähentää henkilöstön kuormitusta ja lisää työturvallisuuden ja työtyytyväisyyden tunnetta. Ennakoimalla ja oikealla riskitason tunnistamisella konfliktitilanteessa henkilöstön varmuus tilanteissa lisääntyy ja parantaa henkiökunnan ja asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja syventää yhteistyösuhteita.

Suomen MAPA® keskus

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Crisis Prevention institute (CPI) ovat solmineet 2015 sopimuksen, joka oikeuttaa Laurean toimimaan ainoana Suomessa MAPA® Approved Training Centre:nä (ATC), Suomen MAPA® keskuksena. Suomen MAPA® keskus toimii Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella, mutta toiminta suuntautuu koko Suomen alueelle.

Tehtävänämme on valvoa ja kehittää

  • Opetusmateriaalia
  • Turvalliset toimintamallit MAPA® koulutuksien laatua
  • Koulutusten vaikuttavuuden arviointia

Lisäksi tarjoamme Turvalliset toimintamallit MAPA® yksilökoulutuksia tiloissamme sekä tilauskoulutuksia organisaatioille.

Skip to content