Kohtaatko haastavaa käytöstä työssäsi?

Koulutuksemme kehittää henkilöstösi tietoja ja taitoja, joita vaaditaan haasteellisesti, aggressiivisesti tai väkivaltaisesti käyttäytyvien henkilöiden kohtaamiseen turvallisesti kaikille osapuolille.

Koulutusta haastaviin asiakastilanteisiin

MAPA® –  Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

Turvallisia fyysisen rajoittamisen taitoja

Olemme ainoa koulutuksen tarjoaja, jonka koulutus sisältää kansainvälisesti riskiarvioituja tutkimuksiin perustuvia fyysisiä rajoittamisen menetelmiä. Julkaistut tutkimukset osoittavat, että ne maksimoivat turvallisuuden ja minimoivat haitat. Tarkka ja riippumaton, joka toinen vuosi tehtävä tutkimuskatsaus varmistaa, että rajoittavat interventiomme vastaavat parhaiden käytäntöjen kansainvälisiä standardeja.

MAPA® koulutus

Tarjoamme henkilöstölle vuorovaikutuksellisiin ja toiminnallisiin toimintatapoihin perustuvaa koulutusta. Ennakoivien toimintatapojen lisäksi koulutukseen sisältyy suojautumis- ja irtautumistaitoja. Tilaa henkilökunnallesi tai ilmoita hänet tiloissamme järjestettäviin yleisiin koulutuksiin.

MAPA® kouluttajakoulutus

Kouluta organisaatioosi kouluttaja, 5 päivän kouluttajan sertifiointikoulutuksella. Sertifioinnin suoritettuaan hän voi kouluttaa kustannustehokkaimmalla tavalla MAPA® Perusteet koulutusta oman organisaationne henkilökunnalle.

Edut organisaatiolle:

Paranna turvallisuutta ja vähennä riskejä

Turvalliset menetelmät ovat voimassa olevien lakien mukaisia, mikä takaa turvallisen työpaikan henkilöstöllesi.

Työntekijöiden sitoutuminen ja paremmat asiakassuhteet

Työpaikalla väkivalta- ja uhkatilanteiden estäminen vähentää henkilöstön kuormitusta ja lisää työturvallisuuden ja työtyytyväisyyden tunnetta. Vähentämällä konfliktitilanteita henkilöstön luottamus lisääntyy ja parantaa tukemiesi henkilöiden ”parantumista, selviämistä”

Suomen MAPA® keskus

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Crisis Prevention institute (CPI) ovat solmineet 2015 sopimuksen, joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomessa MAPA® Approved Training Centre:nä (ATC), Suomen MAPA® keskuksena. Suomen MAPA® keskus toimii Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella, mutta toiminta suuntautuu koko Suomen alueelle.

Tehtävänämme on valvoa ja kehittää

  • opetusmateriaalia
  • MAPA® koulutuksen laatua
  • koulutuksen vaikuttavuuden arviointia

Lisäksi tarjoamme MAPA® yksilökoulutuksia tiloissamme sekä tilauskoulutuksia organisaatioille.

Skip to content