Miksi MAPA taitojen päivittäminen on tärkeää

Miksi MAPA® koulutuksen uusiminen ja päivitykset ovat tärkeitä sinulle ja henkilökunnallesi

Et mitenkään voi ennustaa tarkalleen mitä voi tapahtua arjen kriisitilanteissa. Koulutuksen avulla voimme tunnistaa tavanomaisen käyttäytymisen ja tutkia interventioiden strategioita, mutta käyttäytymismallit ja interventiostrategiat muodostuvat arjen kokemuksista.

Rakenna pohja MAPA® -koulutukselle: jatkuva kouluttaminen henkilökunnalle

Päivityskoulutus perustuu MAPA® koulutusohjelmassa opittuun. Koulutusprosessi antaa henkilökunnalle mahdollisuuden kehittää merkityksellisempiä käsityksiä siitä, kuinka ohjelman osiot soveltuvat heidän työhönsä tuettujen henkilöiden kanssa. Hiljalleen, henkilökunta kykenee luottamaan kykyihinsä käyttää opetettuja interventioita tehokkaasti ja turvallisesti heidän kohdatessaan erilaisia ja nopeastikin muuttuvia tilanteita.

Päivityksen tavoitteet:

Tarkastele ja laajenna MAPA® koulutusta:

· Arvioidaan säännöllisesti ja muodollisesti henkilökunnan osaaminen ja taidot MAPA® koulutusohjelmassa opituissa interventiostrategioissa.

· Arvioidaan tiimin jäsenten vahvuusalueita sekä kehitettäviä alueita kriisin ennaltaehkäisyn ja interventioiden osilta.

Päivityskoulutus

Suositamme, että sertifioitu kouluttaja (CI) suorittaa päivityskoulutuksia organisaationsa henkilökunnalle ainakin kerran 24 kuukauden välein (Suomessa), CPI:n standardien mukaisesti, jotka pohjautuvat BILD –käytänne säännöstöön ja tämän hetkisiin parhaiden käytäntöjen ohjeisiin ja suositeltuihin käytäntöihin sisällön ja ohjelman pituuden suhteen.

Kaikkein merkityksellisimmät päivityskoulutukset eivät ole pelkästään taitojen kertausta. Sen sijaan, ne ovat mahdollisuuksia tutkia osioita yksityiskohtaisemmin, ja keskustella henkilökunnan kokemista onnistumisesta ja haasteista heidän käyttäessään MAPA® koulutusohjelmassa opittuja asioita.

Tärkeimpänä, päivityskoulutusta tulisi käyttää tilanteiden parantamiseen niin tiimissä työskentelevän yksilön, että koko tiimin osalta. On tärkeää, että koulutukset ovat vuorovaikutuksellisia ja räätälöityjä juuri osallistujien tarpeisiin. Tämä lähestymistapa pitää koulutuksen sisällön mielenkiintoisena ja merkityksellisenä henkilökunnalle.

Yhtenäisen laadun ylläpitämiseksi ja perusteiden rakentamiseksi: kouluttajan päivityskoulutus

Kouluttajan sertifiointi koulutus on kustannustehokkain tapa organisaatioille kouluttaa MAPA® -koulutuksessa opetettavia tietoja ja taitoja. Varmistaaksemme, että koulutuksen laatu ei vaarannu, otettiin käyttöön kouluttamista koskevia standardeja BILD käytännesäännöstön mukaisesti, joista yksi on MAPA® koulutuksen käyneiden tietojen ja taitojen päivittäminen, sekä uudelleen arviointi. Tästä johtuen kouluttajat ovat lisensoituja vain kahdeksi vuodeksi ja heidän on osallistuttava sertifiointijaksonsa lopussa päivityskoulutukseen jatkaakseen lisensoituina MAPA®:n kouluttamista.

Päivityksen tavoitteet

Päivitykset joka toinen vuosi ovat tärkeä osa sertifioidun kouluttajan koulutusohjelmaa monista syistä:

· Ne auttavat varmistamaan, että osallistujat ylläpitävät ja soveltavat heille opettamiasi tietoja ja taitoja.

· Ne auttavat ylläpitämään kouluttajan ammattitaitoasi ja jakamaan parhaita käytänteitä.

Muita tekijöitä ovat:

· Taitojen ylläpito ja mahdolliset muutokset ohjelmassa.

· Osallistuminen säännöllisiin koulutuksiin nykyisten ohjeiden mukaisesti estää koulutusohjelmasta lipsumisen.

· Varmuuden ja pätevyyden saavuttaminen MAPA® sisältöä koulutettaessa.

· Jakamalla päivitysviikolla kokemuksia /palautellessa mieleen taitojen opettamista, varmistut että kouluttamasi työntekijät saavat ajankohtaisen opin myös fyysisistä interventioista

· Sitoutumisesi vahvistaa MAPA®:n filosofiaa: Huolenpito, Hyvinvointi, Suojaaminen ja Turvallisuus?.

Yhteenveto

MAPA® -koulutusmallia käyttävät organisaatiot ovat keränneet todisteita siitä, että hyvät tulokset saavutetaan, kun koulutusta annetaan jatkuvana prosessina. Suomen MAPA®-keskus tukee ja suosittelee, että sertifioidut kouluttajat tekevät tiivistä yhteistyötä organisaationsa kanssa kehittäen jatkuvaa suunnitelmaa koulutusprosessista ja päivityksistä. Tämä varmistaa henkilöstön kykyjen jatkuvan ylläpidon tehokkaiden, turvallisten ja kunnioittavien interventio strategioiden käyttämisestä kriisitilanteissa. Tämä voi osaltaan vaikuttaa pakon käytön vähentämiseen.

 

 

 

Jaa uutinen:

Facebook
Twitter
Sähköposti
WhatsApp
Skip to content