Huolenpito

kunnioitus, arvokkuus ja empatia, ei-tuomitsematon ja asiakaskeskeinen lähestymistapa

Hyvinvointi

emotionaalinen ja fyysinen tuki, edistetään itsenäisyyttä, valinnanmahdollisuutta ja hyvinvointia

Suojaaminen

haavoittuvien asiakkaiden oikeuksien suojaaminen ja turvaaminen, haittojen minimointi

Turvallisuus

turvalliset, tehokkaat ja harmoniset yhteistyösuhteet

Mitä on MAPA®?

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression), Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta.

MAPA® on toimintamalli, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin.

Kehitystyö alkoi Englannissa 40 vuotta sitten ja lisenssin omistava kansainvälinen CPI (Crisis Prevention Institute Inc.) jatkaa koulutuksen aktiivista kehittämistä. Koulutus on BILD-ACT:in sertifioima perustuen Restraint Reduction Network:in koulutusstandardeihin. Koulutusstandardit varmistavat käytettyjen fyysisten rajoittamismenetelmien, hyvän asiakasturvallisuuden, asiakkaan perusoikeuksien ja arvokkuuden säilyttämisen sekä koulutuksen laadun.

Vuosittain koulutetaan maailmanlaajuisesti 1,5 milj. henkilöä.

MAPA® toimintamalli rantautui Suomeen 2000-luvun alussa Kellokoskelle. Kouluttajakoulusten alettua Hyvinkään Laurea-ammattikorkeakoulun organisoimana vuonna 2005 , menetelmä levisi laajemmalle Suomeen.

MAPA®:n sovellusalue on laaja, koulutuksia järjestetään mm. erityisopetuksen, lastenpsykiatrian ja lastensuojelun, vanhuspalveluiden sekä somaattisen hoitotyön aloilla.

Tukena vaikeassa tilanteessa
Työskentelyä lasten kanssa
Skip to content