Hallinta ja turvallisuus paranevat Turussa MAPA®-koulutuksen avulla

Kärjistyvä tilanne oppilaan tai asiakkaan kanssa vaatii ammattilaista toimimaan taitavasti ja määrätietoisesti. Turussa on onnistuttu parantamaan haastavien kohtaamisten ennakointia ja hallintaa MAPA®-koulutuksen avulla. Menetelmä opettaa tunnistamaan, ehkäisemään ja liennyttämään haastavaa käyttäytymistä, ja siitä saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Erityisluokanopettajat Elina Uotila ja Anton Gustafsson ovat useamman vuoden ajan kouluttaneet Turun kaupungin henkilöstöä MAPA®-menetelmiin. Tänä vuonna koulutukseen on osallistunut jo 500 henkilöä, ja palautteet osallistujilta ovat olleet kiittäviä.

– Koulutetut kertovat menetelmän lisänneen turvallisuutta, itsevarmuutta sekä luottamusta omaan osaamiseen ja pärjäämiseen työssä, Gustafsson ja Uotila kertovat.

Gustafsson työskentelee sairaalakoulussa ja Uotila konsultoivana erityisluokanopettajana, joten haastava käyttäytyminen ja tuen tarve ovat heille arkipäivää. Vastaavia tilanteita kohdataan kuitenkin myös terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa ja monissa asiakaskohtaamisissa.

– Tilanteet voivat olla hyvin erilaisia, mutta taustalla on usein kuormitus ja kokemus siitä, ettei selviä koulutehtävistä tai arjen odotuksista. Laukaisevia tekijöitä voi olla monenlaisia, Gustafsson toteaa haasteista kouluympäristössä.

MAPA®-menetelmän keskeisiä arvoja ovat huolenpito, hyvinvointi, suojaaminen ja turvallisuus. Koulutus keskittyy ensisijaisesti kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen, ei fyysisten otteiden harjoitteluun.

– Tärkeintä on tulla tietoiseksi tuen tarpeista sekä vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä. Koulutus ohjaa lukemaan varhaisia merkkejä tilanteen kärjistymisestä ja kuulemaan sekä näkemään kunnioittavasti toisen ihmisen, Uotila painottaa.

Kriisiin ajautuneen ihmisen taustalla voi hänen mukaansa olla esimerkiksi epäonnistumisen pelkoa, sosiaalista painetta tai mittaamattoman suuria odotuksia itselle. Vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen auttaa kohtaamisessa ja tilanteen käsittelyssä.

Erityisen tärkeänä kouluttajat pitävät menetelmän traumainformoitua työotetta, joka ottaa huomioon ihmisen trauman ja sen vaikutuksen käyttäytymiseen.

– Tämä työote vaikuttaa lähestymistapaan ja kohdistaa huomion käyttäytymisen taustoihin. Ei ajatella, mikä sinua vaivaa vaan mitä sinulle on tapahtunut.

Menetelmä opettaa tunnistamaan kriisiytyvän käyttäytymisen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin tilanne voidaan hallita vuorovaikutuksella. Ammattitaito ja yhteistyö ovat erityisen arvokkaita ympäristöissä, joissa käytöksellä reagointia esiintyy.

– Fyysiset taidot ovat aina viimeisin keino. Niitä käytetään vain silloin, kun henkilö on vaaraksi itselleen tai muille, ja vain sen aikaa, kun vaaraa on. Koko ajan kerrotaan, mitä tehdään ja miksi, Gustafsson ja Uotila painottavat.

Kouluttajat kertovat osanottajien olevan tyytyväisiä, että haastavista kohtaamisista koulutuksen ansiosta puhutaan ääneen niiden oikeilla nimillä, ja kaikki periaatteet kestävät lähemmän tarkastelun ja ovat läpinäkyviä.

– Kun ammattilainen sisäistää nämä periaatteet, työn jälki on aina parempaa ja kohtaamiset ovat laadukkaampia, Gustafsson kuvaa.

Koulutuksen on koettu lisäävän myös työhyvinvointia.

MAPA® -menetelmä on vertaisarvioitu ja jatkuvasti kehitettävä ohjelma.  Sen peruskoulutus Turussa kestää 15 tuntia eli kaksi kokonaista työpäivää. Sitä täydentävä yhden päivän mittainen päivityskoulutus on kahden vuoden välein.

Teksti: Marita Kokko

Jaa uutinen:

Facebook
Twitter
Sähköposti
WhatsApp
Skip to content