Koulutuksesta löytyi kohtaamisen työkaluja

Kokenut vaativan tuen osaaja haki jatkokoulutusta riskitilanteiden hallintaan ja toimii nyt itse MAPA®-kouluttajana. Apulaisrehtori ja erityisluokanopettaja Laura Luhanko toivoi ja sai systemaattista ja entistä laajempaa koulutusta haastaviin koulumaailman tilanteisiin.

– Olin miettinyt jo pitkään myös esimiehen roolissa, että miten sekä työntekijöitä että lapsia voisi-suojella ja tukea parhaalla mahdollisella tavalla kouluarjen haastavimmissa tilanteissa. Sen pitäisi olla saman aikaan kasvatuksellinen ja turvallinen tilanne. Selvittelin koulutusvaihtoehtoja ja aika pian selkeni, että MAPA®-koulutus vastasi meidän arvojen mukaiseen toimintaan. Kun lasten kanssa toimitaan, tämä oli ehdottomasti paras koulutusvaihtoehto, Luhanko sanoo.

Perusteet kouluttajakoulutuksesta Vaativat asiakastilanteet-koulutukseen.

Luhangolla oli jo niin paljon ammatillista kokemusta riskikäyttäytymistilanteista ja niiden rajaamisesta, että hän pääsi suoraan kouluttajakoulutukseen, toki perusteita piti juurruttaa taustalle. Normaaliin MAPA® -koulutusrytmin mukaan edetään henkilökoulutuksesta kouluttajakoulutukseen.

– Vuoden 2021 syksy koulutuksessa oli kyllä työntäyteinen ja tehokas, sillä oli paljon omaksuttavaa, myös sitä perusasiaa MAPA®-käytännöistä. Toisaalta se on muistoissa ihan kivanakin, koska rakastan opiskelua ja oppimista. Paneutumista se vaati. Onni oli myös, että sai alkaa heti kouluttamaan, hän muistelee.

Läpinäkyvyys rakentuu yhtenäisistä toimintatavoista ja perusteluista.

Laura Luhangon työpaikalla Kankaan koulussa Hollolassa on vaativat tilanteet-kurssin sisältö räätälöity kouluympäristöön sopivaksi. Toteutus on tehty MAPA®-keskuksen kanssa yhteistyönä opettajille, jotka toimivat vaativan ja erityisen tuen oppilaiden parissa.

-Olennaista on ennakointi. Siihen tarvitaan koulutusta, mutta koko opettajan työ on tietynlaista ennakointia joka tapauksessa. Erityisopetuksessa pitää ottaa huomioon mitkä ovat oppijan yksilölliset tarpeet. MAPA® -koulutus antaa valmiudet spesifisesti haastaviin tilanteisiin, se on tärkeää tietoa.

Yhteinen käytäntö, metodit ja terminologia luovat selkeyttä ja turvallisuutta koulutettavien keskuudessa.

-Jokaisen pitää miettiä pitääkö tilanteessa rajata vai käyttää ennakoivia toimia, mutta siihen on signaalit ja yhteiset periaatteet.

Laura Luhanko painottaa myös vanhempien oikeutta tietää koulun haastavien tilanteiden toimintamalleista. Kouluttajana hän kokee tärkeäksi myös kunnioittamisen sanoittamisen. Läsnäolo ja kunnioittava puhe kuuluvat näihin vuorovaikutustilanteisiin, on tärkeää kuunnella ja kuulla.

-Lasten mieleen jää aikuisten toiminta ja puhetapa. Jos heitä on kuunneltu, se jää muistiin.

Kunnioittava vuorovaikutus ja kuuntelemisen taito on tarkasti avattu MAPA® -mallissa, sitä koulutetaan, joten tiukoissa tilanteissa on turvallista ja selkeää toimia, kun tiedetään yhteiset pelisäännöt.

 

Teksti: Nina Kellokoski

Jaa uutinen:

Facebook
Twitter
Sähköposti
WhatsApp
Skip to content