Mitä on MAPA®?

Mitä on MAPA®?

MAPA® on lyhenne sanoista ”Management of Actual or Potential Aggression” eli Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta.

MAPA® on koulutusta haastavien ja aggressiivisten henkilöiden kohtaamiseen. MAPA® menetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa kansainvälinen CPI (Crisis Prevention Institute Inc.).

Alusta lähtien MAPA®:n ydin on ollut kehittää levottomien ja aggressiivisten potilaiden hoitoa hoitotyön arvoista ja lähtökohdista käsin. MAPA® kehitettiin vastalauseena Control and Restraint -menetelmälle, jossa nivelten lukot ja ääriasennot sallitaan.

MAPA® menetelmä rantautui Suomeen 2000-luvun alussa Kellokoskelle. MAPA® kouluttajakoulutus alkoi Suomessa vuonna 2005 Hyvinkään Laurea ammattikorkeakoulun organisoimana, jolloin menetelmä levisi laajemmalle Suomeen.

Aluksi MAPAa koulutettiin lähinnä psykiatriassa, mutta viime aikoina menetelmää on koulutettu mm. erityisopetuksen, lastenpsykiatrian ja lastensuojelun, vanhuspalveluden sekä somaattisen hoitotyön aloille. MAPA®:n sovellusalue on hyvin laaja.

MAPA® menetelmän periaatteita ovat turvallisuus ja kivuttomuus. Ennalta ehkäisevät strategiat ovat ensisijaisia puuttumiskeinoja ahdistuneen ja aggressiivisen käyttäytymisen vähentämisessä.

Työkirjamallissa ennaltaehkäisevään otteeseen ja hoitajan oman toiminnan reflektointiin kiinnitetään vielä enemmän huomiota. Oppija pohtii aktiivisesti aggressiivisen käytöksen ymmärtämistä ja siihen vastaamista järkevällä ja tehokkaalla tavalla.

Tärkeä osa oppimista ovat myös erilaiset harjoitukset, joiden avulla oppija tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia kokemuksellisesti, mm. äänen käyttö-, reviiri-, kosketus- ja lähestymisharjoitukset.