Mitä on MAPA®?

Mitä on MAPA®?

MAPA® on lyhenne sanoista ”Management of Actual or Potential Aggression” eli Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta.

MAPA® on koulutusta haastavien ja aggressiivisten henkilöiden kohtaamiseen. MAPA® menetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa kansainvälinen CPI (Crisis Prevention Institute Inc.).

MAPA® menetelmä rantautui Suomeen 2000-luvun alussa Kellokoskelle. MAPA® kouluttajakoulutus alkoi Suomessa vuonna 2005 Hyvinkään Laurea ammattikorkeakoulun organisoimana, jolloin menetelmä levisi laajemmalle Suomeen.

Aluksi MAPAa koulutettiin lähinnä psykiatriassa, mutta viime aikoina menetelmää on koulutettu mm. erityisopetuksen, lastenpsykiatrian ja lastensuojelun, vanhuspalveluden sekä somaattisen hoitotyön aloille. MAPA®:n sovellusalue on hyvin laaja.