Vuorovaikutusta ja tilannehallintaa haasteellisiin asiakastilanteisiin

Haasteelliset tilanteet herättävät pelkoa ja hämmennystä. Osa hakeutuu jopa pois alalta. Koulutus auttaa tilannehallinnassa.

MAPA® koulutuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja tilannehallintaa kohtaamisen, kuuntelun ja ymmärtämisen keinoin. Non-Violent-Interaction malli kehitettiin vuosien saatossa Yhdysvalloissa, ja MAPA® menetelmän Osallistujan työkirjoihin pohjautuva opetus perustuu em. malliin.

Henkilöstön oikealla suhtautumisella suurin osa näistä ongelmatilanteista voidaan kuinka löytää oikea hostelli hoitaa siten, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi oikea-aikaisesti. Työntekijän on myös osattava arvioida käyttäytymiseen liittyviä riskejä, milloin voi hoitaa tilanteen ja milloin on poistuttava paikalta ja hälytettävä apua.

MAPA® menetelmä EI perustu Control and Restraint tekniikoihin, vaan on kehitetty sen vastapainona.  Fyysinen väliintulo on aina viimeinen vaihtoehto ja se tehdään kohtuullisimmalla menetelmällä suhteessa tilanteen haasteisiin. Otteissa ei sallita kipua tai nivelten ääriasentoja.

Ohessa Helsingin kaupungin Opetusviraston video uhka- ja väkivaltatilanteiden turvallisesta hoitamisesta.