Tarvitsetko osaamista haastaviin asiakastilanteisiin? Meillä on tajolla sinulle erilaisia MAPA-koulutuksia yksipäiväisistä ennakointiin painottavista koulutuksista aina kymmenpäiväisiin kouluttajakoulutuksiin. MAPA® on alun perin kehitetty psykiatriseen hoitoon, jossa sitä koulutetaan jo laajasti eri puolella Suomea. Me tarjoamme myös eri aloille suuntautuvia, ryhmille myytäviä MAPA Perusteet koulutuksia, esim. pienten lasten, nuorten tai vanhusten haastavan käytöksen ohjaamiseen.

MAPA® on lyhenne sanoista ’Management of Actual or Potential Aggression’ , jonka suomenkielinen nimi on Haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisy ja hallinta.

MAPA® on laadunvarmistettu, kansainvälinen koulutus, josta on runsaasti kokemusta sen tehokkuudesta eri puolilta maailmaa. Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on antaa CPI:n  (Crisis Prevention Institute, inc.) lisenssin alaisena aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan koulutusta MAPA-mamenetelmällä.

Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on valvoa ja kehittää

  • mapakoulutuksen laatua
  • koulutuksen vaikuttavuuden arviointia
  • opetusmateriaalia

Lisäksi tarjoamme eripituisia ja -asteisia mapakoulutuksia kaikkialle Suomeen. Kaikki myytävä mapakoulutus suunnitellaan ja tarjotaan keskitetysti Suomen mapa® keskuksen kautta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja CPI ovat solmineet sopimuksen 2015, joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomessa MAPA Approved Training Centrenä (ATC), jota kutsutaan Suomen mapa® keskukseksi. Suomen mapa® keskus toimii Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella.

Mapa haastavat asiakastilanteet harjoitus