Koulutusta aggression hallintaan

Kohtaatko työssäsi aggressiivisuutta tai muuten haastavaa käytöstä?

Tarjoamme koulutusta haastaviin asiakastilanteisiin. Tarpeesi mukaan voit tilata yksipäiväisen ennakointiin painottuvan koulutuksen, tai jopa kymmenpäiväisen kouluttajakoulutuksen. Voit myös osallistua meidän järjestämään yksilöille suunnattuun koulutukseen. Kts. koulutuskalenteri.

MAPA® on alun perin kehitetty psykiatriseen hoitoon, jossa sitä koulutetaan jo laajasti eri puolilla Suomea. Tarjoamme myös eri aloille suuntautuvia, ryhmille myytäviä MAPA® Perusteet koulutuksia, esim. pienten lasten, nuorten tai muistisairaiden haastavan käytöksen ohjaamiseen.

MAPA® on laadunvarmistettu, kansainvälisesti kehitetty koulutus. Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on antaa CPI:n  (Crisis Prevention Institute, inc.) lisenssin alaisena aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan koulutusta MAPA-menetelmällä. MAPA® koulutuksen tehokkuudesta  on runsaasti kokemusta eri puolilta maailmaa.

Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on valvoa ja kehittää

  • mapakoulutuksen laatua
  • koulutuksen vaikuttavuuden arviointia
  • opetusmateriaalia

Lisäksi tarjoamme eripituisia ja -asteisia mapakoulutuksia kaikkialle Suomeen. Kaikki myytävä MAPA® koulutus suunnitellaan ja tarjotaan keskitetysti Suomen mapa® keskuksen kautta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja CPI ovat solmineet 2015 sopimuksen , joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomessa MAPA Approved Training Centrenä (ATC), jota kutsutaan Suomen mapa® keskukseksi. Suomen mapa® keskus toimii Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella, mutta toiminta suuntautuu koko Suomen alueelle, Ahvenanmaalta pohjoiseen.