Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on antaa CPI:n  (Crisis Prevention Institute, inc.) lisenssin alaisena haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan koulutusta mapamenetelmällä. Mapa on lyhenne sanoista ’Management of Actual or Potential Aggression’.

Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on valvoa ja kehittää;

  • mapakoulutuksen laatua
  • koulutuksen vaikuttavuuden arviointia
  • opetusmateriaalia

Lisäksi tarjoamme eripituisia ja -asteisia mapakoulutuksia kaikkialle Suomeen. Kaikki myytävä mapakoulutus suunnitellaan ja tarjotaan keskitetysti Suomen mapa® keskuksen kautta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja CPI ovat solmineet sopimuksen 2015, joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomessa MAPA Approved Training Centrenä (ATC), jota kutsutaan Suomen mapa® keskukseksi. Suomen mapa® keskus toimii Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella.

Mapa haastavat asiakastilanteet harjoitus