Suomen mapa® keskus

Koulutusta haastavien ja aggressiivisten henkilöiden kohtaamiseen

Tarvitsetko osaamista haastaviin asiakastilanteisiin? Suomen mapa® keskus tarjoaa erilaisia MAPA® koulutuksia yksipäiväisistä ennakointiin painottavista koulutuksista aina kymmenpäiväisiin kouluttajakoulutuksiin.

MAPA® on alun perin kehitetty psykiatriseen hoitoon, jossa sitä koulutetaan jo laajasti eri puolella Suomea. Me tarjoamme myös eri aloille suuntautuvia, ryhmille myytäviä MAPA® Perusteet koulutuksia, esim. pienten lasten, nuorten tai vanhusten haastavan käytöksen ohjaamiseen.

MAPA® on laadunvarmistettu, kansainvälisesti kehitetty koulutus, josta on runsaasti kokemusta sen tehokkuudesta eri puolilta maailmaa. Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on antaa CPI:n  (Crisis Prevention Institute, inc.) lisenssin alaisena aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan koulutusta MAPA-mamenetelmällä.

Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on valvoa ja kehittää

  • mapakoulutuksen laatua
  • koulutuksen vaikuttavuuden arviointia
  • opetusmateriaalia

Lisäksi tarjoamme eripituisia ja -asteisia mapakoulutuksia kaikkialle Suomeen. Kaikki myytävä MAPA® koulutus suunnitellaan ja tarjotaan keskitetysti Suomen mapa® keskuksen kautta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja CPI ovat solmineet sopimuksen 2015, joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomessa MAPA Approved Training Centrenä (ATC), jota kutsutaan Suomen mapa® keskukseksi. Suomen mapa® keskus toimii Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella, mutta toiminta suuntautuu koko Suomen alueelle, Ahvenanmaalta pohjoiseen.

Esimerkiksi vuonna 2017 Suomen mapa® keskus järjesti 60 MAPA Perusteet kurssia ja kolme kouluttajakoulusta eri puolilla Suomea. Sen lisäksi työkirjoja lähetettiin noin 3000 kappaletta eri työpaikkojen sisäisiin koulutuksiin