Suomen mapa® keskus

Koulutusta haastavien ja aggressiivisten henkilöiden kohtaamiseen

Tarvitsetko osaamista haastaviin asiakastilanteisiin? Suomen mapa® keskus tarjoaa erilaisia MAPA® koulutuksia yksipäiväisistä ennakointiin painottuvista koulutuksista aina kymmenpäiväisiin kouluttajakoulutuksiin.

MAPA® on alun perin kehitetty psykiatriseen hoitoon, jossa sitä koulutetaan jo laajasti eri puolilla Suomea. Tarjoamme myös eri aloille suuntautuvia, ryhmille myytäviä MAPA® Perusteet koulutuksia, esim. pienten lasten, nuorten tai vanhusten haastavan käytöksen ohjaamiseen.

MAPA® on laadunvarmistettu, kansainvälisesti kehitetty koulutus. Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on antaa CPI:n  (Crisis Prevention Institute, inc.) lisenssin alaisena aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyn ja hallinnan koulutusta MAPA-menetelmällä. MAPA® koulutuksen tehokkuudesta  on runsaasti kokemusta eri puolilta maailmaa.

Suomen mapa® keskuksen tehtävänä on valvoa ja kehittää

  • mapakoulutuksen laatua
  • koulutuksen vaikuttavuuden arviointia
  • opetusmateriaalia

Lisäksi tarjoamme eripituisia ja -asteisia mapakoulutuksia kaikkialle Suomeen. Kaikki myytävä MAPA® koulutus suunnitellaan ja tarjotaan keskitetysti Suomen mapa® keskuksen kautta.

Laurea-ammattikorkeakoulu ja CPI ovat solmineet 2015 sopimuksen , joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomessa MAPA Approved Training Centrenä (ATC), jota kutsutaan Suomen mapa® keskukseksi. Suomen mapa® keskus toimii Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella, mutta toiminta suuntautuu koko Suomen alueelle, Ahvenanmaalta pohjoiseen.

Esimerkiksi vuonna 2017 Suomen mapa® keskus järjesti eri puolilla Suomea 60 MAPA® Perusteet kurssia ja kolme kouluttajakoulusta . Sen lisäksi eri työpaikkojen sisäisiin koulutuksiin toimitettiin noin 3000 Mapa työkirjaa.