Tilaa koulutus

Crisis Preventation Institute (CPI) on laillistanut Laurea-ammattikorkeakoulun antamaan CPI:n hyväksymiä ja sertifioimia seuraavia koulutuksia:

Perustason koulutukset

  • MAPA® Perusteet, 2 pv
  • MAPA® Vaativat asiakastilanteet, 2 pv

Kouluttajakoulutukset

  • MAPA® Perusteet kouluttaja, 5 pv
  • MAPA® Vaativat asiakastilanteet kouluttaja, 5 pv
  • Erityistason MAPA® -kouluttajakoulutus, lisätiedot Anna Vaara

Päivityskoulutukset

Päivitykset joka 2. vuosi

  • MAPA® Perusteet päivitys 1 pv
  • MAPA® Perusteet kouluttajan päivitys, 2 pv
  • MAPA® Perusteiden ja Vaativien asiakastilanteiden kouluttajan päivitys 5 pv

Muut koulutukset

  • MAPA® Perusteet / Pienet lapset 2 pv (esim. varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen, lastenpsykiatrian, kuntoutuksen ja sosiaalitoimen henkilöstölle). Haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisy myönteisen käytöksen tukemisen keinoin PBS (Positive Behaviour Support)
  • MAPA® Haasteelliset tilanteet vanhustyössä,   2 pv (muistisairaiden parissa työskenteleville). Tilanteiden ennaltaehkäisy ja hallinta tukemalla  vanhuksen parasta toimintakykyä dementian eri vaiheissa. Pohjautuu Dementia Capable Care malliin.
Skip to content