Henkilökoulutukset

Koulutettavana

  • tunnistat työpaikkaväkivallan mahdollisuuden ja opit vastaamaan siihen hoidollisesti
  • tunnistat sanattoman viestinnän merkityksen kriisin etenemisessä
  • opit puhumalla rauhoittamaan asiakasta, kuuntelemaan, ottamaan todesta ja tarjoamaan apua
  • noudatat henkilöstön ja potilasturvallisuuden periaatteita rajoitustoimissa
  • toimit hyvinvoinnin ja huolenpidon periaatteita noudattaen

Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käyttö aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa. Sinua ohjataan huomioimaan oman käytöksesi ja asenteidesi merkitys tilanteen hallinnassa. Keskeisessä roolissa on myös tilanteiden jälkipuinti.

Opit suojautumaan ja irtautumaan, kun ahdistunut tai aggressiivinen henkilö lyö tai tarttuu kiinni. Tarvitset fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja, jos asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään tai muita. Perehdyt lähestymisen, myönteisen koskettamisen, sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin istuma-asennossa ja seisten.

Sinua ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan.

Koulutuksen perustana toimii MAPA® Osallistujan työkirja.

Olet suorittanut MAPA® Perusteet (Foundation) ennen osallistumistasi MAPA® Vaativien tilanteiden (Advanced Skills) koulutuksiin.

Syvennät tiimiosaamistasi akuuteissa tilanteissa, joissa tarvitaan useampia tiimin jäseniä aggressiivisen tai väkivaltaisen henkilön kohtaamiseen tai fyysiseen rajoittamiseen. Koulutuksessa perehdyt fyysisen rajoittamisen riskeihin (esim. maassa rajoittaminen) sekä opit turvallisia menetelmiä hallita riskikäyttäytymistä.

Harjoittelet Broset Violence Checklistin (Potentiaalisen väkivallan arvio) käyttöä, opit hyödyntämään tuki- ja turvasuunnitelmaa asiakassuhteessa hoidollisen vuorovaikutuksen tukena tilanteiden ennakoinnissa. Opit käyttämään henkilökunnan / asiakkaan kohtaamisen tukena jälkipurkumallia (IBERA) tilanteiden jälkeen.

Erikseen tilattavina koulutuksina tarjoamme:
  • MAPA® Perusteet / Pienet lapset 2 pv (esim. varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen, lastenpsykiatrian, kuntoutuksen ja sosiaalitoimen henkilöstölle). Haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisy myönteisen käytöksen tukemisen keinoin PBS (Positive Behaviour Support)

MAPA® Perusteet, 2 pv

Henkilöhinta 290 € + alv 24 %, hintaan sisältyy työkirja / sertifiointi kts. avoimet koulutukset koulutuskalenterista.

Ryhmähinta 1860 € + alv 24 % + työkirja / sertifiointi 22,50 € / hlö + alv 10 % (sis. 1 kouluttajan) hintaan lisätään kouluttajan matkat, majoitus ja päivärahat. Ryhmäkoko max. 20 henkilöä

MAPA® Vaativat asiakastilanteet, 2 pv

Ryhmähinta 3500 € + alv 24 % + työkirja / sertifiointi 21,50 € / hlö + alv 10 % (sis. 2 kouluttajaa) hintaan lisätään kouluttajien matkat, majoitus ja päivärahat. Ryhmäkoko max. 20 henkilöä.

(Edellytyksenä, MAPA® Perusteet, 2 pv koulutus suoritettuna)

Skip to content