Tilaa koulutus

Tilaa koulutus

tai katso Suomen mapakeskuksen koulutukset: Koulutuskalenteri

Crisis Preventation Institute (CPI) on laillistanut Laurea-ammattikorkeakoulun antamaan CPI:n hyväksymiä ja sertifioimia seuraavia koulutuksia:

Perustason koulutukset
MAPA® Perusteet, 16 h
MAPA® Vaativat asiakastilanteet, 3 pv (sisältää hätätilanteiden hallinnan)

Kouluttajakoulutukset:
MAPA® Perusteet kouluttaja, 5 pv
MAPA® Vaativat asiakastilanteet kouluttaja, 5 pv (sisältää hätätilanteiden hallinnan)

Erityistason MAPA-kouluttajakoulutus, 15 pv (kouluttajakoulutuksen suorittaneet, yksilöllinen hakuprosessi)

Päivityskoulutukset:

MAPA® Perusteet päivitys, 4-8h
MAPA® Perusteet kouluttajan päivitys, 2 pv, päivitetään joka 2. vuosi.
MAPA® Perusteiden ja Vaativien asiakastilanteiden kouluttajan päivitys 5 pv, päivitetään joka 2. vuosi

Erityistason MAPA-kouluttajan päivitys, 5pv, päivitetään joka vuosi (englanninkielinen)

 

Muut koulutukset:
Haasteelliset asiakastilanteet, 4-8 h

Kliinisen hoitotyön haastavat asiakastilanteet, 8h

Itsemäärämisoikeuteen liittyvät lainopilliset kysymykset, 2-4 h

Pienten lasten kanssa työskentelevien MAPA koulutus, 16 h (esim. varhaiskasvatukseen, MAPA Perusteet pohjalla)
Haasteelliset tilanteet vanhustyössä, 16 h (erityisesti muistisairaiden hoitoon, MAPA Perusteet pohjalla)

Räätälöidyt koulutukset tilaajan tarpeen mukaisesti.