Koulutuksen tavoitteet

Laadukasta koulutusta haastaviin asiakastilanteisiin

Koulutuksissa opitaan vuovovaikutuksellisia menetelmiä haastaviin asiakastilanteisiin. Aggression kehittyminen estyy, kun opitaan:

 • tunnistamaan asiakkaan tarpeita mahdollistaen yksilöllistä elämän laatua
 • kohtaamaan palvelunkäyttäjiä empaattisesti ja kunnioittavasti myös kriittisissä tilanteissa
 • rajoittamaan verbaalisesti mielekkäällä tavalla
 • arvioimaan asiakkaan käyttäytymisen tasoa ja säätelemään omaa käytöstä kriisin kehittymisen mallin mukaan

Koulutuksissa opitaan myös taitoja suojautumiseen ja rajoittamiseen liittyen. Niissä opitaan

 •  väistämään lyöntejä, irtautumaan ja suojautumaan tarvittaessa
 • ohjaamaan ja / tai rajoittamaan joko itselleen tai muille uhkaa tuottavaa asiakasta
 • henkilöstö- ja asiakasturvallisuuden periaatteita, mm. käyttämällä päätöksentekomatriisia
 • lakien, säädösten, ammatillisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden mukaista toimintaa

Koulutuksissa ohjataan osallistujia kiinnittämään huomiota omiin arvoihin, asenteisiin ja uskomuksiin. Keskustelujen ja oivallusten kautta koulutettava syventää ymmärrystään ja tietoperustaansa haasteellista käyttäytymistä aiheuttavista tekijöistä ja niiden ennaltaehkäisyn ja hoitamisen menetelmistä.

Suomen mapa®keskus toimii CPI:n valtuuttamana hyväksyttynä koulutuskeskuksena. Välitämme ajankohtaisen, päivitetyn kansainvälisen osaamisen ja tiedon kouluttajiemme keskuudessa siten että kouluttajat osallistuvat säännöllisesti päivityskoulutuksiin

Suomen mapa® keskuksen toiminnan tavoitteet

 • Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta – menetelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa kaikkialla Suomessa.
 • Asiakkaiden hyvinvointi ja tukeminen tulee olla tasapainossa työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamisen kanssa.
 • Työntekijöiden jaksamista tuetaan tarjoamalla heille hoito- ja hoivatyöhön kehitettyä menetelmää haastavien potilastilanteiden hoitamiseen.
 • Toiminta noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja ohjeistuksia.  Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti.
 • Suomen mapa® keskuksen koulutukset perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen, positiivisen käytöksen tukemiseen ja ennaltaehkäisevien menetelmien painottamiseen. Fyysisen rajoittamisen ja ohjaamisen menetelmät perustuvat turvallisiin ja tutkittuihin käytänteisiin. MAPA-koulutuksella on BILD -agrediointi.