Koulutuksen tavoitteet

Laadukasta koulutusta haastaviin asiakastilanteisiin

Osallistuja kehittyy hillitsemään aggressiivista käytöstä vuorovaikutuksen avulla ja tarvittaessa suojautumaan itse tai turvaamaan asiakkaiden hyvinvointia fyysisesti.

Hän oppii

  • tunnistamaan asiakkaan tarpeita
  • kohtaamaan asiakas empaattisesti ja kunnioittavasti
  • rajoittamaan sanallisesti
  • arvioimaan asiakkaan käyttäytymisen tasoa ja säätelemään omaa käytöstä
  • päätöksentekoa kriisitilanteissa
  • väistämään lyöntejä, irtautumaan ja suojautumaan tarvittaessa
  • ohjaamaan ja / tai rajoittamaan joko itseään tai muita uhkaavaa asiakasta myötätuntoisella ja kunnioittavalla tavalla
  • lakien, säädösten, ammatillisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden mukaista toimintaa