MAPA®:n riskit

MAPA® menetelmään  liittyvät riskit

Koulutuksissa ohjataan henkilöstöä systemaattiseen riskin arviointiin työssään:

  • Onko riski jättää rajoittamatta suurempi kuin rajoitustoimen käytön aiheuttama riski?
  • Mitä vaaraa rajoitustoimi voi aiheuttaa asiakkaalle tai henkilöstölle?
  • Milloin voidaan madaltaa rajoituksen tasoa ja milloin voidaan päästää irti?
  • Jos rajoitustoimi kestää yli 10 minuuttia, on ryhdyttävä kaikkiin toimiin rajoittamisen lopettamiseksi.
  • MAPA® koulutuksissa ohjataan tunnistamaan hälyttävät merkit ja niiden mukainen toiminta. Henkilöstön tulee huomata mahdolliset hengitysteiden ja sydämen toiminnan vajauksen merkit ja lopettaa rajoitustoimi välittömästi.
  • Yksikössä tulee olla myös ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä erityisesti, jos yksikössä käytetään korkean riskin rajoittamistoimia.

Yksittäisistä asiakkaista, jotka tarvitsevat rajoitustoimia, tehdään yksilöllinen riskinarviointi ja siihen perustuva itsemääräämissuunnitelma. Näin kriisitilanteissa voidaan perustaa toiminta aiemmin tehtyyn suunnitelmaan.

Sekä koulutuksissa että työssä tapahtuneet vaaratilanteet ja vammat kirjataan ja niitä tulee seurata organisaatiossa.

Huomattavaa kuitenkin on, että ilman koulutusta työntekijöiden loukkaantumisriskit vaaratilanteissa ovat huomattavasti suuremmat. MAPA® koulutus on tilastollisesti vähentänyt työntekijöiden tapaturmia organisaatioissa, joissa koulutusta on toteutettu koko henkilöstölle.

Työntekijöiden henkilökohtaiset rajoitteet heidän osallistuessaan koulutukeen tulee kirjata työntekijän oikeusturvan vuoksi. Niiden perusteella työntekijä voidaan vapauttaa käyttämästä sellaisia rajoittavia menetelmiä, joihin hänen fyysinen kuntonsa ei sovellu (esim. polvien nivelvaivat).

Koulutuksissa fyysisissä harjoitteissa käytetään voimaa noin 20% :n tasolla riskien minimoimiseksi. Aluksi harjoitteet tehdään täysin ilman voimaa, taitojen lisääntyessä myös vastusta voidaan harkitusti lisätä.