Fyysiseen rajoittamiseen liittyvät riskit

Fyysiseen rajoittamiseen liittyvät riskit

MAPA koulutuksissa ohjataan arvioimaan tilanne kriisin kehittymisen mallin mukaisesti. Koulutuksessa tehdään harjoituksia, miten toimia eskalaatioprosessin eri vaiheissa kuunnellen, keskustellen, ohjaten ja rajoittaen vain keskustelemalla.

Jos tilanne etenee asiakkaan taholta fyysiseen uhkaan itseä tai toisia kohtaan, työntekijän tulee arvioida tavat, miten voi toimia eri riskitasoilla. Koulutuksissa ohjataan henkilöstöä systemaattiseen riskin arviointiin työssään:

  • Onko riski jättää rajoittamatta suurempi kuin rajoitustoimen käytön aiheuttama riski?
  • Milloin hälyttää apua? Kuinka pian apua on saatavilla?
  • Tuleeko poistua paikalta odottamaan ulkopuolista apua?
  • Mitä vaaraa rajoitustoimi voi aiheuttaa asiakkaalle tai henkilöstölle?
  • Milloin voidaan madaltaa rajoituksen tasoa ja milloin voidaan päästää irti?
  • Jos rajoitustoimi kestää yli 10 minuuttia, on ryhdyttävä kaikkiin toimiin rajoittamisen lopettamiseksi.
  • MAPA® koulutuksissa ohjataan tunnistamaan hälyttävät merkit ja niiden mukainen toiminta. Henkilöstön tulee huomata mahdolliset hengitysteiden ja sydämen toiminnan vajauksen merkit ja lopettaa rajoitustoimi välittömästi. Nämä riskit lisääntyvät, jos asiakas/ potilas heittäytyy maahan ja häntä joudutaan pitämään makuuasennossa.
  • Yksikössä tulee olla myös ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä erityisesti, jos yksikössä käytetään vaativien ja hätätilanteiden mukaisia rajoitustoimia.

Yksittäisistä asiakkaista, jotka tarvitsevat rajoitustoimia, tehdään yksilöllinen riskinarviointi ja siihen perustuva yksilöllinen suunnitelma. Näin kriisitilanteissa voidaan perustaa toiminta aiemmin tehtyyn suunnitelmaan.

Sekä koulutuksissa että työssä tapahtuneet vaaratilanteet ja vammat kirjataan ja niitä tulee seurata organisaatiossa.

Huomattavaa kuitenkin on, että ilman koulutusta työntekijöiden loukkaantumisriskit vaaratilanteissa ovat huomattavasti suuremmat. MAPA® koulutus on tilastollisesti vähentänyt työntekijöiden tapaturmia organisaatioissa, joissa koulutusta on toteutettu koko henkilöstölle.

Työntekijöiden henkilökohtaiset rajoitteet fyysisten menetelmien käyttöön voidaan halutessa eri toimipaikoissa kirjata työntekijän oikeusturvan vuoksi.  Työntekijä voidaan vapauttaa käyttämästä sellaisia rajoittavia menetelmiä, joihin hänen fyysinen kuntonsa ei sovellu (esim. polvien nivelvaivat).

Koulutuksissa fyysisissä harjoitteissa käytetään voimaa noin 20% :n tasolla riskien minimoimiseksi. Aluksi harjoitteet tehdään täysin ilman voimaa, taitojen lisääntyessä myös vastusta voidaan harkitusti lisätä.