MAPA® Perustason päivityskoulutus

MAPA® Perustason päivityskoulutukset

1/2 – 3 pv, vähintään joka toinen vuosi

Päivitys sisältää aiemmin opitun kertausta. Päivityksissä tulee olla tasapaino ennaltaehkäisevien ja vuorovaikutuksellisten menetelmien katsauksessa ja kokemusten reflektoinnissa suhteessa taitojen kertaamiseen.

MAPA® Perusteet  päivitys sopivaksi katsottavalla tavalla, esimerkiksi päivä tai iltapäivä viimeistään joka toinen vuosi.

MAPA® Vaativat asiakastilanteet,  sopivaksi katsottavalla tavalla (esim. joka toinen vuosi 2-3 päivää sisältäen myös edellisen tason)

Mapakouluttajat laativat suunnitelman työpaikkansa päivityskoulutusten järjestämiseen. Jos työpaikalla ei ole mapakouluttajaa, päivityksen voi tilata mapakeskuksesta.

HUOM! Ennaltaehkäisevien, vuorovaikutuksellisten taitojen ja kokemusten reflektointia ei pidä jättää toissijaiseksi taitojen kertaamisen rinnalla. Jos näin käy, on vaarassa, että kertausten jälkeen fyysinen rajoittaminen voi lisääntyä.