Päivityskoulutus

MAPA® koulutusten päivittäminen

MAPA® lisenssi tulee uusia kahden vuoden välein sekä perus- että kouluttajakoulutus -tasolla. Henkilöstö tarvitsee säännöllisiä päivityksiä, jotta tiedot pysyvät ja kehittyvät. Päivityksissä tulee olla tasapaino ennaltaehkäisevien ja vuorovaikutuksellisten menetelmien  ja kokemusten reflektoinnissa suhteessa taitojen kertaamiseen. Päivityksissä jaetaan myös osallistujaryhmän kokemuksia koulutuksista ja etsitään yhdessä keskustellen ratkaisuja työn tuomiin haasteisiin.

Mapamenetelmää tutkitaan ja kehitetään CPI:n toimesta. Käytänteet, joissa huomataan turvallisuusriskejä asiakkaalle tai henkilöstölle, muutetaan tai poistetaan. Mapakeskuksen tarjoama päivityskoulutus on lisenssinhaltijan, CPI:n hyväksymää MAPA-menetelmän päivityskoulutusta. Keväällä 2018 saimme suomenkielisen materiaalin päivityksiin.

Kouluttaja (CI – Certified Instructor), joka opettaa mapaa omalle henkilöstölleen, päivittää osaamistaan joka toinen vuosi.  Mapakouluttajien päivitys toteutetaan suomalaisten erityistason kouluttajien (FPI) toimesta. Kouluttaja, jonka päivitys vanhenee, ei ole oikeutettu kouluttamaan mapaa, tilaamaan työkirjoja eikä käyttämään mapakouluttaja -nimikettä.

Perustason päivitykset

MAPA® Perusteet päivitys
1/2 – 1 pv (perus, ei kouluttajataso)
Tilausmyynti

MAPA® Vaativat asiakastilanteet päivitys
2-3 pv (perus, ei kouluttajataso, sisältää perusteiden tason)
Tilausmyynti

Kouluttajatason päivitykset

MAPA® Perusteet kouluttajan päivitys
2 pv joka toinen vuosi

  • Yksilömyynti 450 EUR + 24% alv/ osallistuja
  • Ryhmämyynti 3150 EUR + 24% alv + kouluttajan mahdolliset matkat / max 18 osallistujaa, yksi kouluttaja

MAPA® Perusteet ja Vaativat asiakastilanteet kouluttajan päivitys
5 pv joka toinen vuosi

  • Yksilömyynti 750 EUR + 24% alv/ osallistuja
  • Ryhmämyynti 6160 EUR + 24% alv + mahdolliset kouluttajan matkat / max 24 osallistujaa, 2 kouluttajaa

Katso koulutuskalenteri tai tilaa koulutus