Millaisen koulutuksen tarvitsemme?

Varhaiskasvatus

Jos työskentelet varhaiskasvatuksen parissa, sinulle sopii Pienten lasten MAPA®  Perusteet koulutus, 2 pv, joka painottuu positiivisen käytöksen vahvistamiseen ja turvallisiin, lapsille sopiviin menetelmiin. Kouluttajana toimivat varhaiskasvatukseen perehtyneet erityistason kouluttajat.

Pienten lasten MAPA®  Perusteet koulutus, 2 pv ➔

Peruskoulu

Jos työskentelet peruskoulussa, sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv (vuorovaikutuksellinen toiminta, suojautuminen, irtautuminen ja fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen istuen ja seisten). Erityiskouluissa toimivat hyötyvät myös Vaativien tilanteiden koulutuksesta.

MAPA® Perusteet, 2 pv ➔

Ammatillinen oppilaitos

Jos työskentelet ammatillisessa oppilaitoksessa, sinulle sopii MAPA® Perusteet, 1 pv (ennakointitaidot, suojautuminen ja irtautuminen). Et välttämättä tarvitse fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja, ellet työskentele erityistä tukea vaativien nuorten kanssa.

MAPA® Perusteet, 1 pv ➔

Lastensuojelu

Jos työskentelet lastensuojelun parissa, sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv + toimipisteestä riippuen sen lisäksi Vaativat asiakastilanteet, 2 pv ja mahdollisesti myös Hätätilanteiden hallinta,  1 pv. Koko MAPA®  perustason  koulutus, kaikki tasot, kestää 5 päivää.

MAPA® Perusteet, 2 pv ➔
Vaativat asiakastilanteet, 2 pv ➔
Hätätilanteiden hallinta,  1 pv ➔

Psykiatria

Jos työskentelet psykiatrian parissa, sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv + toimipisteestä riippuen Vaativat asiakastilanteet ja Hätätilanteiden hallinta lisää 2-3pv. Koko MAPA®  perustason  koulutus, kaikki tasot, kestää 5 päivää.

MAPA® Perusteet, 2 pv ➔
Vaativat asiakastilanteet, 2 pv ➔
Hätätilanteiden hallinta,  1 pv ➔

Vanhuspalvelu

Jos työskentelet etenkin muistisairaiden parissa, sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv, tai erityisesti muistisairaiden haasteellisten tilanteiden ennakointiin ja hallintaan suunnattu Haasteelliset tilanteet vanhustyössä, 2 pv. Tässä koulutuksessa käsitellään myös toimintakyvyn vahvistamista ja muistisairauden eri vaiheita, otteista jätetään pois korkean riskin menetelmät. Koulutus perustuu Yhdysvalloissa kehitettyyn Dementia Capable Care mallissa luodulle perustalle.

MAPA® Perusteet, 2 pv ➔
Haasteelliset tilanteet vanhustyössä, 2 pv ➔

Asiakaspalvelu tai päivätoiminta

Jos työskentelet asiakaspalvelussa tai päivätoiminnassa, sinulle sopii MAPA® Perusteet, 1 pv, ennaltaehkäisyn ja vuorovaikutuksen taidot, mahdollisesti mukaan suojautumisen ja irtautumisen taidot. Voitte hyötyä myös vuorovaikutukseen keskittyvästä lyhyemmästä koulutuksesta, joka ei ole sertifioitua mapakoulutusta. Tällöin mukana ei ole lainkaan fyysisiä menetelmiä.

MAPA® Perusteet, 1 pv ➔

Katso koulutuskalenteri.