MAPA Koulutuksen tietosuojaseloste

TIETOSUOJAILMOITUS
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(EU 679 / 2016)
11.11.2019

MAPA-KOULUTUKSEN YHTEYDESSÄ KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietoja käsitellään Suomen MAPA-keskuksen koulutusten yhteydessä.

Rekisterinpitäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu
Ratatie 22
01300 Vantaa

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski, jouni.koski@laurea.fi

Henkilörekisterin vastuuhenkilö: Anna Vaara, suomenmapakeskus@laurea.fi

Tietosuojavastaava: Marjo Valjakka, marjo.valjakka@laurea.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelijät:

Henkilötietoja kerätään sertifioitujen MAPA kouluttajien koulutuksen rekisteröintiä varten. Lisäksi henkilötietoja kerätään kaikkiin MAPA –koulutuksiin osallistujien osalta sertifioidun koulutuksen rekisteröintiä ja todistusta varten. Koulutus tulee päivittää joka toinen vuosi. Henkilön pätevyys voidaan varmistaa Crisis Prevention Instituten rekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyoikeus on sertifioiduilla MAPA –kouluttajilla sekä Laurean MAPA keskuksen sekä taloushallinnon henkilökunnalla.

Henkilötietoja käsitellään kaksi vuotta kerrallaan aina pätevyyden päivityskoulutukseen saakka, jonka jälkeen ne hävitetään.

Henkilötietojen osalta ei toteuteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Laurea-ammattikorkeakoulun oikeus käsitellä henkilötietoja MAPA-koulutusten toteuttamiseen perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti sopimukseen ja oikeutettuun etuun.

Yhteystietojen käsittely Laurean koulutusmarkkinointiin perustuu suostumukseen. Suostumus on oikeus peruuttaa ottamalla yhteyttä vastuuhenkilöön.

Kerättävät henkilötiedot:

  • Ilmoittautujan nimi
  • Organisaatio
  • Tehtävänimike
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Sukupuoli (tilastointia varten)
  • Lupa Laurean koulutus- ja tapahtumamarkkinointiin
  • Erityisruokavalio / mahdolliset allergiat

Kerättävien henkilötietojen tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään koulutukseen ilmoittautumisvaiheessa sekä lopputestin yhteydessä.

Henkilötietojen luovutukset:

Henkilön salliessa henkilötietoja voidaan käyttää Laurea AMK:n markkinoinnissa.

Tietojen siirtäminen EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle:

Laurea-ammattikorkeakoulu siirtää osallistujan tiedot (nimi, organisaatio, osoite, sähköposti, puhelinnumero) koulutuksen lisenssin omistavalle Crisis Prevention Institutelle (Iso-Britannia). Crisis Prevention Instituten tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.crisisprevention.com.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet:

Rekisterin hallinnassa noudatetaan Laurea-ammattikorkeakoulun tietoturva- ja tietosuojaohjeita.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asianosaisilla.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot ovat vain nimettyjen henkilöiden käytössä ja ne suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyn oikeudet määräytyvät EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaisesti:

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröity voi pyytää nähtäväksi itseään koskevat tiedot MAPA maavastaavalta joko puhelimitse puh. 050-438 0230 tai sähköpostitse anna.vaara@laurea.fi.

Tietojen korjaaminen

Rekisteröity voi tehdä pyynnön tietojensa oikaisemisesta sähköpostitse suomenmapakeskus@laurea.fi.

Henkilötietojen poistaminen

Rekisteröity voi pyytää yhteystietojensa poistamista, jolloin henkilötietoja ei käytetä tulevien koulutusten markkinointi- ja tiedotustarkoituksissa.  Henkilö voi pyytää yhteystietojen poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suomenmapakeskus@laurea.fi.

Tietojen käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos

– rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

– käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

– rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.