Lähdemateriaali

Artikkeleita

 

Kiuru H, Yliniva A, 2018. Asiakkaan oikeus kunnioittavaan kohtaamiseen – työntekijän oikeus työturvallisuuteen. Julkaisun osoite: https://www.humak.fi/blogit/asiakkaan-oikeus-kunnioittavaan-kohtaamiseen-tyontekijan-oikeus-tyoturvallisuuteen/

Tölli S, Partanen P, Kontio R, Haggman-Laitila A. 2017. A quantitative systematic review of the effects of training interventions on enhancing the competence of nursing staff in managing challenging patient behavioue. J Adv Nurs 2017; 00:1-15. Julkaisun osoite: https://doi.org/10.1111/jan.13351

Yliniva, Aulikki. 2017. MAPA® menetelmä haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Artikkeli julkaisussa Hoikkala, Susanna ja Kuokkanen, Julia (toim.) Turvallisesti sijaishuollossa – väkivaltatyön menetelmiä lastensuojelulaitoksessa. Rinnakkaisjulkaistun artikkelin pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-7002-27-8 . Koko julkaisun osoite: https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Turvallisesti-sijaishuollossa.pdf

 

Opinnäytetöitä

Ahonen S, 2016. Itsemääräämisoikeus ja pakkokeinojen vähentäminen sosiaali- ja terveysalalla: Missä kulkee autonomian ja heitteillejätön raja? Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016053110951

Grön J, Hassan F, Nisula A, 2016. MAPA-koulutus opiskelijoiden kokemana. Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016061713166

Hallikainen H, 2015. Potilaslähtöisyyden merkitys psykiatrisen osaston turvallisuudelle. Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111116240

Karjalainen J, Nieminen R, 2015. Hoitajien kokemuksia MAPA-koulutuksen käytöstä hoitotyössä. Tampereen ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015120419429

Kivijärvi S, Haapaniemi K, 2014. MAPAsta on moneen haasteellisen käyttäytymisen hallinnassa : potilasohjausmateriaalia MAPA-toimintamallista. Oulun ammattikorkeakoulu.  Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014082613592 

Kuotisaho, T. 2017. MAPA-MENETELMÄ HAASTAVIEN ASIAKASTILANTEIDEN TUKENA – Opas asumispalveluiden ja päivätoiminnan henkilökunnalle. Turun ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705158320

Lindholm A, Aho P, 2016. MAPA koulutuksen antama hyöty hoitohenkilökunnalle. Vaasan ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016120719447

Martikainen S, 2015. Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa. Väitöskirja. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-413-2

Partanen A, Quarshie P, Lehtosuo S, 2013. Hoitajien kokemuksia uhka- ja väkivaltatilanteista ja niiden jälkeisestä toiminnasta Keravan terveyskeskuspäivystyksessä. Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2013112518040

Pulska M, 2015. MAPA-menetelmän pilotointi muistisairaan hoitotyössä : Menetelmän ja koulutuksen arviointi työntekijöiden näkökulmasta. Oulun ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015060212008

Sariola J, Simojoki I-S, Toivanen N, 2014. Hoitohenkilökunnan kokemuksia MAPA-koulutuksen tuomista valmiuksista aggression hoidolliseen allintaan.  Metropolia Ammattikorkeakoulu. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405137618