MAPA® Vaativat asiakastilanteet

MAPA® Vaativat asiakastilanteet, 2-3 pv

2 kouluttajaa

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii

  • erittäin sekavien, joko aggressiivisten tai itsetuhoisten asiakkaiden turvallisen rajoittamisen eettisten periaatteiden mukaisesti
  • potilaan itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden rajoittamisen eettiset ja juridiset perusteet
  • lähestymisen ja kiinni ottamisen, kun asiakas on vaaraksi itselleen tai muille
  • riitelevien asiakkaiden erottamisen ja hätävasteen asianmukaisen käytön hätätilanteissa
  • potilaan/ asiakkaan ohjaamisen seisaalta makuulle eri riskitasoilla, eristykseen jättämisen ja avustetun tai rajoitetun ylös nouseminen ja siirtymisen
  • tuntemaan makuuasennon riskit ja ehkäisemään niitä seuraten asiakkaan/ potilaan hyvinvointia ja tarvittaessa käyttämään ”Supported Phrone Position” mallia tai asennon vaihtoa selälleen tai kyljelleen
  • turvalliset tavat toimia tiiminä ja hoitaa vaikeat asiakastilanteet koordinoidusti ja turvallisesti
  • jälkipuinnin asiakkaan ja henkilöstön kanssa

Koulutuksen sisältö

Levottoman asiakkaan lähestyminen, ymmärtävä ja turvaa tarjoava sanallinen rauhoittaminen ja lopulta fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen silloin, kun asiakas yrittää vahingoittaa itseään tai muita tai tuhoaa omaisuutta merkittävässä määrin. Tilanteen turvallinen hallinta voi edellyttää esim. lähestymisen ja kiinni ottamisen kriisitilanteessa, maahan siirtymisen asiakkaan heittäytyessä eteen tai taaksepäin, kääntämisen mahallaan makuulta selälleen ja ylös nousemisen eri riskitasoilla.

Koulutuksessa harjoitellaan yksilöllisen turvallisuussuunnitelman tekemistä, jossa kirjataan asiakaskohtaiset menettelytavat tyypillisiin haasteellisiin tilanteisiin. Jälkipurkua harjoitellaan selkeän mallin (Ibera) mukaisesti sekä asiakkaan että henkilöstön kanssa käytävissä keskusteluissa.

Koulutuksen tilaaja voi sopia yhdessä mapakeskuksen tai kouluttajan kanssa ennalta, millaisia fyysisen ohjaamiseen ja/tai rajoittamisen menetelmiä  haluaa ja sallii organisaatiossaan käytettävän. Tämä keskustelu ohjaa sitä, tarvitaanko menetelmien opettamiseen 2 vai 3 päivää.

Tyypillisesti 2-päiväisissä koulutuksissa voidaan jättää pois hätävasteet, hätätilan mukainen kiinnipito maassa ja eristykseen vieminen. 

Koulutuspäiviin sisältyy case-pohjaisia tilanneharjoituksia keski- tai korkealla riskillä. Harjoitteet arvioidaan yhteisesti keskustellen.

Koulutusta myydään ryhmäkoulutuksina organisaatioille tilausten mukaan. Perusteet tulee olla hallussa ennen kuin voidaan opettaa vaativia ja hätätilanteita.

MAPA® Vaativat asiakastilanteet 16 h
Ryhmähinta 2640 EUR + 24% alv
(Edellyttää, että Mapa® Perusteet taso on suoritettu). Lisäksi työkirjat ja kouluttajien matkakulut.

Tilaa koulutus ➔

Yksittäispaikkoina tarjottavat koulutukset ➔