MAPA® Vaativat asiakastilanteet

MAPA® Vaativat asiakastilanteet, 2-3 pv

2 kouluttajaa

 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja oppii

  • erittäin sekavien, joko aggressiivisten tai itsetuhoisten asiakkaiden turvallisen rajoittamisen eettisten periaatteiden mukaisesti
  • potilaan itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden rajoittamisen eettiset ja juridiset perusteet
  • lähestymisen ja kiinni ottamisen, kun asiakas on vaaraksi itselleen tai muille
  • riitelevien asiakkaiden erottamisen ja hätävasteen asianmukaisen käytön hätätilanteissa
  • potilaan/ asiakkaan ohjaamisen seisaalta makuulle eri riskitasoilla, eristykseen jättämisen ja avustetun tai rajoitetun ylös nouseminen ja siirtymisen
  • tuntemaan makuuasennon riskit ja ehkäisemään niitä seuraten asiakkaan/ potilaan hyvinvointia ja tarvittaessa käyttämään ”Supported Phrone Position” mallia tai asennon vaihtoa selälleen tai kyljelleen
  • turvalliset tavat toimia tiiminä ja hoitaa vaikeat asiakastilanteet koordinoidusti ja turvallisesti
  • jälkipuinnin asiakkaan ja henkilöstön kanssa

 

Koulutuksen sisältö

Levottoman asiakkaan lähestyminen, ymmärtävä ja turvaa tarjoava sanallinen rauhoittaminen ja lopulta fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen silloin, kun asiakas yrittää vahingoittaa itseään tai muita tai tuhoaa omaisuutta merkittävässä määrin. Tilanteen turvallinen hallinta voi edellyttää esim. maahan viemisen, kääntämisen ja ylös nousemisen eri riskitasoilla.

Asiakaskeskeisyys, jossa huomioidaan haavoittuvuus, turvan tarve, pelot ja mahdollinen aiempi traumatisoituminen. Yksilöllisen riskinarvioinnin liittäminen potilaskohtaiseen hoidon suunnitteluun. Positiivisen käytöksen tukeminen ja ennalta tehty suunnitelma, jossa on asiakaskohtaiset menettelytavat tyypillisiin haasteellisiin tilanteisiin (itsemääräämissuunnitelma).

Riskit, joita fyysisen rajoittamisen menetelmiin sisältyy  ja se, kuinka riskejä minimoidaan.

Koulutuksen tilaaja voi sopia yhdessä mapakeskuksen/ kouluttajan kanssa ennalta, millaisia fyysisen ohjaamiseen ja/tai rajoittamisen menetelmiä sallii organisaatiossaan käytettävän.

Koulutuspäiviin sisältyy case-pohjaisia tilanneharjoituksia keski- tai korkealla riskillä. Harjoitteet arvioidaan yhteisesti keskustellen.

Koulutusta myydään ryhmäkoulutuksina organisaatioille tilausten mukaan. Perusteet tulee olla hallussa ennenkuin voidaan opettaa vaativia ja hätätilanteita.

 

MAPA® Vaativat asiakastilanteet 16 h
Ryhmähinta 2640 EUR + 24% alv
(Edellyttää, että Mapa® Perusteet taso on suoritettu). Lisäksi työkirjat ja kouluttajien matkakulut.

 

Tilaa koulutus ➔

Yksittäispaikkoina tarjottavat koulutukset ➔