MAPA® Perusteet

MAPA® Perusteet, 2 pv

1 kouluttaja
15-18 osallistujaa

 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja

  • tunnistaa työpaikkaväkivallan mahdollisuuden ja oppii vastaamaan siihen hoidollisesti
  • tunnistaa non-verbaalisen viestinnän merkityksen kriisin etenemisessä
  • oppii verbaalisesti rauhoittamaan asiakasta, kuuntelemaan, ottamaan todesta ja tarjoamaan apua
  • noudattaa henkilöstön ja potilasturvallisuuden periaatteita rajoitustoimissa
  • toimii hyvinvoinnin ja huolenpidon periaatteita noudattaen

 

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käytössä aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa. Kouluttautujaa ohjataan huomioimaan myös oman käytöksensä ja asenteidensa merkitys tilannehallinnassa. Keskeinen rooli on myös tilanteiden jälkipuinnilla.

Koulutuksessa tehdään suojautumis- ja irtautumisharjoituksia, kun ahdistunut tai aggressiivinen henkilö lyö tai tarttuu kiinni. Silloin, kun asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään tai muita, tarvitaan myös fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja. Koulutuksessa perehdytään lähestymiseen, myönteiseen koskettamiseen, sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin istuma-asennossa ja seisten.

Kouluttautujia ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan.

Opetuksen perustana toimii MAPA® Osallistujan työkirja.

Osallistujan tulee olla suorittanut Mapa® Perusteet (Foundation) ennen kuin voi osallistua Mapa® Vaativien ja hätätilanteiden (Advanced & Emergency Skills) koulutuksiin.

 

Mapa® Perusteet, 16 h
Ryhmähinta 1680 EUR (+ 24% alv + työkirjat ja kouluttajan matkat)

Aggression hallinta, 8 h
Ryhmähinta 1050 EUR (+ alv 24%)
Ennakoivat, vuorovaikutukselliset menetelmät ja fyysisistä interventioista joko suojautumis- ja irtautumistaidot tai fyysinen ohjaus. Max 18 osallistujaa.

 

Tilaa koulutus ➔

Yksittäispaikkoina tarjottavat koulutukset ➔