Työskenteletkö muistisairaiden kanssa

Haastavat tilanteet vanhuspalveluissa

MAPA® perusteet koulutusta muistisairaiden haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

Koulutus on räätälöity erityisesti vanhusten kanssa mm. kotihoidossa ja palveluasumisessa työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan tukemalla vanhuksen parasta toimintakykyä dementian eri vaiheissa.

Koulutuksen aikana teemme harjoituksia ryhmissä tunnistaen dementian tasoja ja etsien keinoja toimintakyvyn vahvistamiseen. Koulutus antaa henkilöstölle vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen välineitä sekä perehdyttää hyviin käytäntöihin dementiapotilaan hoidossa. Lisäksi se sisältää menetelmiä vanhusten turvalliseen fyysiseen ohjaukseen ja haitallisen käytöksen rajoittamiseen.

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -menetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa kansainvälinen CPI, Crisis Prevention Institute Inc. Koulutus perustuu Yhdysvalloissa kehitettyyn Dementia Capable Care malliin.

Osallistujat tekevät koulutuksen ajan omia muistiinpanojaan saamaansa Osallistujan työkirjaan.

Omaan organisaatioon tilattuna:
Ryhmähinta 1680 EUR (+ alv 24% + MAPA® Osallistujan työkirja 15,00€/kpl + alv 10% + matka kouluttajalle)
2 päivää, 16 h
1 kouluttaja
max 18 osallistujaa

Hinta yksilömyynnissä kampukselta
250 EUR + alv 24%

Opiskelijoille (myös muille kuin Laurean) 100 EUR + alv 24%

Katso koulutuskalenteri.

Ilmoitetut koulutukset toteutuvat, jos niihin on riittävä määrä ilmoittautujia.