MAPA® Haastavat tilanteet vanhuspalveluissa

MAPA® Haastavat tilanteet vanhuspalveluissa

MAPA® perusteet koulutusta vanhusten haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -menetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa kansainvälinen CPI, Crisis Prevention Institute Inc. Koulutus perustuu Yhdysvalloissa kehitettyyn Dementia Capable Care malliin. Koulutus on räätälöity erityisesti vanhusten kanssa mm. kotihoidossa ja palveluasumisessa työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan tukemalla vanhuksen parasta toimintakykyä dementian eri vaiheissa.

Koulutuksen aikana teemme harjoituksia ryhmissä tunnistaen dementian tasoja ja etsien keinoja toimintakyvyn vahvistamiseen. Koulutus antaa henkilöstölle vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen välineitä sekä perehdyttää hyviin käytäntöihin dementiapotilaan hoidossa. Lisäksi se sisältää menetelmiä vanhusten turvalliseen fyysiseen ohjaukseen ja haitallisen käytöksen rajoittamiseen.

Osallistujat tekevät koulutuksen ajan omia muistiinpanojaan saamaansa Osallistujan työkirjaan.

Omaan organisaatioon tilattuna:
Ryhmähinta 1380 EUR (+ alv 24% + MAPA® Osallistujan työkirja 10,90€/kpl + alv 10% + matka kouluttajalle)
2 päivää, 16 h
1 kouluttaja
max 15 osallistujaa

Hinta yksilömyynnissä kampukselta
250 EUR + alv 24%

Katso koulutuskalenteri.

Ilmoitetut koulutukset toteutuvat, jos niihin on riittävä määrä ilmoittautujia.