MAPA® Vaativien asiakastilanteiden kouluttaja

MAPA® Vaativien asiakastilanteiden kouluttajakoulutus, 5 pv

MAPA® Advanced Skills

Tarjotaan yhtenä 5 päivän jatko-ohjelmana 5-päiväiselle MAPA® Perusteet kouluttajan koulutukselle. Sisältää hätätilanteiden hallinnan.

Katso tulevat koulutukset: Koulutuskalenteri

 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja;

  • voi kouluttaa kaikkia MAPA® perustason koulutuksia ja perustason päivityksiä omassa organisaatiossaan
  • ohjaa henkilöstölleen ymmärtävää ja turvaa tarjoavaa sanallista rauhoittamista ja levottoman asiakkaan lähestymistä kriisitilanteissa
  • opettaa henkilöstöään fyysisissä rajoitustoimissa ensisijaisesti istuen ja kuljetuksissa tai  maahan siirtymissä niissä tilanteissa, kun potilas heittäytyy maahan (tai muuta turvallista rajoituskeinoa ei ole äärimmäisissä riskitilanteissa)
  • ohjaa henkilöstöä tilannekohtaiseen riskinarviointiin ja sopivien menetelmien valintaan käyttämällä aina vähiten rajoittavaa menetelmää mahdollisimman lyhyen aikaa
  • ohjaa henkilöstöä yksilölliseen riskinarviointiin ja henkilökohtaisen kriisi- ja turvallisuussuunnitelman tekemiseen
  • ohjaa henkilöstöään tiimityöhön keskenään tilanteiden turvallisen hoitamisen ja laadun näkökulmasta
  • tekee yhteistyötä ja ohjaa myös muita yhteistyöhön organisaation turvallisuusvastaavien, poliisin ja vartijoiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa kerrataan MAPA® perusteet kouluttajakoulutuksen keskeisiä teemoja ja harjoituksia, joita sovelletaan hyvin levottoman asiakkaan kohtaamiseen, ohjaamiseen ja rajoittamiseen. Kun asiakas yrittää vahingoittaa itseään tai muita tai tuhoaa omaisuutta merkittävässä määrin, tilanteen turvallinen hallinta voi edellyttää kiinnipitoa maassa (esim. tarvittavan lääkityksen antamiseksi).

Koulutus sisältää taitojen osalta mm. lähestymisen ja kiinni ottamisen hätätilanteissa, asiakkan hallitun siirtymisen maahan sekä päin- että selin makuulle, turvallisen maassa pitämisen, kääntämisen ja nostamisen ylös eri riskitasoilla. Hätätilanteiden hallinnassa opetetaan esim. asiakkaan irrottaminen takaapäin toisesta henkilöstä, maahan vieminen ja lääkitseminen ja/tai eristyshuoneeseen vieminen. (Huom. nimessä ei enää mainita hätätilanteita, mutta sisältö on pysynyt ennallaan.)

Koulutukseen sisältyy osallistujien antamat näytöt osaamisestaan sekä teoreettisissa että taitojen harjoituksissa.

 

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on MAPA Perusteet kouluttajakoulutuksen suorittaminen.

Katso ajankohtaiset koulutukset täältä →