MAPA® Vaativien asiakastilanteiden kouluttajakoulutus

MAPA® Vaativien asiakastilanteiden kouluttajakoulutus, 5 pv

MAPA® Advanced Skills

Tarjotaan yhtenä 5 päivän jatko-ohjelmana 5-päiväiselle MAPA® Perusteet kouluttajan koulutukselle.

Katso tulevat koulutukset: Koulutuskalenteri

 

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja;

  • voi kouluttaa kaikkia MAPA® perustason koulutuksia ja perustason päivityksiä omassa organisaatiossaan
  • osaa ohjata henkilöstölleen levottoman asiakkaan lähestymistä, ymmärtävää ja turvaa tarjoavaa sanallista rauhoittamista ja tarvittaessa lopulta rajoittamaan fyysisesti maahan viemällä, kun potilas yrittää vahingoittaa itseään tai muita tai tuhoaa omaisuutta merkittävässä määrin
  • osaa ohjata case-pohjaisia harjoituksia hätätilanteiden hallitsemiseksi
  • osaa ohjata henkilöstöä tilannekohtaiseen riskinarviointiin ja sopivien menetelmien valintaan käyttämällä aina vähiten rajoittavaa menetelmää mahdollisimman lyhyen aikaa
  • osaa ohjata henkilöstöä yksilölliseen riskinarviointiin ja itsemäärämissuunnitelman tekemiseen
  • osaa ohjata henkilöstöään tiimityöhön keskenään, sekä yhteistyöhön organisaation turvallisuusvastaavien, poliisin ja vartioiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa kerrataan MAPA® perusteet kouluttajakoulutuksen keskeisiä teemoja ja harjoituksia, joita sovelletaan hyvin levottoman asiakkaan kohtaamiseen, ohjaamiseen ja rajoittamiseen. Kun asiakas yrittää vahingoittaa itseään tai muita tai tuhoaa omaisuutta merkittävässä määrin, tilanteen turvallinen hallinta voi edellyttää kiinnipitoa maassa (esim. tarvittavan lääkityksen antamiseksi).

Koulutus sisältää taitojen osalta mm. lähestymisen ja kiinni ottamisen hätätilanteissa, asiakkan hallitun siirtymisen maahan sekä päin- että selin makuulle, turvallisen maassa pitämisen, kääntämisen ja nostamisen ylös eri riskitasoilla. Hätätilanteiden hallinnassa opetetaan esim. asiakkaan irrottaminen takaapäin toisesta henkilöstä, maahan vieminen ja lääkitseminen ja/tai eristyshuoneeseen vieminen. (Huom. nimessä ei enää mainita hätätilanteita, mutta sisältö on pysynyt ennallaan.)

Koulutukseen sisältyy osallistujien antamat näytöt osaamisestaan sekä teoreettisissa että taitojen harjoituksissa.

 

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on MAPA Perusteet kouluttajakoulutuksen suorittaminen.

Katso ajankohtaiset koulutukset täältä →