MAPA® Perusteet kouluttaja

MAPA® Perusteet kouluttaja
5 pv

Koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat toimia haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyn ja hallinnan kouluttajana omassa organisaatiossaan MAPA® Perusteiden tasolla. Koulutettavat toimivat yhteisöissään henkilökunnan koulutuksen ja säännöllisen kertaamisen järjestäjinä.

Katso tulevat koulutukset: Koulutuskalenteri

Koulutuksen tavoite on

  • kehittää henkilöstön taitoa ohjata yhteisössään haastavia asiakkaita mapamenetelmällä
  • ennaltaehkäisevän ja hoidollisen lähestymistavan vahvistaminen haastavissa asiakastilanteissa koko työyhteisössä
  • ohjata henkilöstöä toimimaan lakien, säännösten ja ammatillisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden mukaan ja tarpeen tullen väistää, ohjata tai rajoittaa asiakkaan käytöstä, kun hän on vaaraksi itselleen tai muille.

Opintojen sisältö

Mapakoulutuksissa perehdytään menetelmiin, joissa kohdataan palvelunkäyttäjiä empaattisesti ja kunnioittavasti myös kriittisissä tilanteissa ja niiden jälkeen, yhteistyösuhde säilyttäen ja palauttaen,  jos se on vaurioitunut.

Koulutus sisältää haastavien tilanteiden ennakoinnin ja turvallisen hoitamisen perusteiden opettamisen MAPA® Osallistujan työkirjan avulla. Työkirjatyöskentely pohjautuu konstruktivistiseen ajatteluun. Osallistujia aktivoidaan erilaisin harjoituksin ja keskusteluin tutkimaan omia asenteitaan, uskomuksiaan ja työtapojaan.

Kouluttajia harjaannutetaan käyttämään keskusteluun ja erilaisiin tehtäviin perustuvia opetusmenetelmiä, jotka sopivat työyhteisöjen kouluttamiseen. Näin osallistujien keskinäinen kokemusperäisen tiedon jakaminen mahdollistuu.

Fyysisten taitojen osalta kouluttajat ohjataan menetelmiin, joilla opetetaan henkilöstöryhmille:

  • irtautumiset kiinnitarttuvasta asiakkaasta eri riskitasoilla
  • suojautuminen lyönneiltä ja potkuilta
  • lähestymisen, myönteisen koskettamisen, ohjaamisen ja rajoittamisen menetelmät istuen
  • lähestyminen ja kuljettaminen yhden henkilön toimesta (matalariski)
  • lähestyminen ja ohjaaminen paikasta toiseen kahden henkilön toimesta (keskiriski)
  • lähestyminen kriittisemmässä asiakastilanteessa ja fyysisesti rajoittavin siirtyminen korkealla riskitasolla

Koulutukseen sisältyy osallistujien antamat näytöt osaamisestaan sekä teoreettisissa että taitojen harjoituksissa.

Katso ajankohtaiset koulutukset täältä →