MAPA® Erityistason kouluttajakoulutus

MAPA® Erityistason kouluttajakoulutus, 15 pv

Finnish Professional Instructor (FPI)

Ensimmäiset 13 erityistason mapakouluttajaa (FPI) valmistui 18.3.2016. Heillä on kaikilla mapakouluttajan koulutus ja työkokemusta kouluttamisesta. FPI kouluttajien päivitys tapahtuu vuosittain, 5 pv, CPI:n toimesta Laurea ammattikorkeakoulussa.

 

FPI:n työkenttä ja oikeudet

MAPA® perustason koulutukset ja päivitykset omalla työpaikalla omalle henkilöstölle ja Suomen mapa® keskuksen kautta ulos myytävässä koulutuksessa.

MAPA® Perusteet kouluttaja koulutusten ja päivitysten toteuttaminen Suomen mapa®keskuksen  kautta myytävissä koulutuksisssa.

MAPA® Vaativien tilanteiden kouluttaja koulutusten ja päivitysten toteuttaminen Suomen mapa®keskuksen  kautta myytävissä koulutuksissa.

Kouluttajakoulutuksia voidaan toteuttaa myös kouluttajan omalla työpaikalla, kun kouluttaja toimii organisaatiolisenssillä ja toteuttaa koulutuksen yhteistyössä mapakeskuksen kanssa.

 

FPI koulutuksen toteutus:

FPI koulutus kestää 3 vk. Ensimmäiset kaksi viikkoa tapahtuvat validoimalla oma osaaminen Suomen mapa® keskuksen kouluttajakoulutuksessa. Kolmas viikko tapahtuu osallistumalla FPI päivitysviikkoon Laurean ammattikorkeakoulussa.

 

FPI koulutukseen hakeutuminen:

FPI koulutukseen otetaan vuosittain 1- 2 henkilöä. Edellytykset ryhmään pääsylle:

  • MAPA® Perusteet ja Vaativat tilanteet kouluttajakoulutus (yhteensä 10 pv).
  • Kokemus mapakouluttajana toimimisesta.
  • Henkilökohtainen soveltuvuus kouluttaa.
  • Eettinen ajattelu vastaa mapan arvopohjaa.
  • Sitoutuminen mapaperiaatteisiin ja mapakeskuksen toimintaan.
  • Tiedollinen ja taidollinen taso riittävä, minkä turvaa riittävä perustason koulutus sosiaali, terveys tai opetustoimen alalta ja kouluttajakokemus.
  • Tyydyttävä englanninkielen taito. Päivitykset tapahtuvat englanniksi. Samoin osa ohjausmateriaalia on englanniksi.
  • Organisaatiolisenssillä toimivat erityistason mapakouluttajat vastaavat oman organisaationsa mapakoulutuksen kehityksestä ja kouluttavat ja päivittävät organisaationsa mapakouluttajat ohjaten heidän toimintaansa yhteistyössä organisaationsa johdon kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään mapakeskuksen maavastaavalle.

Koulutukseen hakijat haastatellaan sekä CPI:n että Suomen mapa® keskuksen edustajan toimesta. Haastatteluun valmistaudutaan PowerPoint esityksellä, jossa kerrotaan oma tausta, motiivit hakeutua koulutukseen ja omat vahvuudet kouluttajana.

Hinta määräytyy kulloinkin voimassa olevien kouluttajakoulutusten ja FPI päivityksen hinnan mukaan.

Tiedustelut Suomen mapa® keskuksen maavastaavalta.