Suomen mapa® keskuksen kautta myydään erityistason mapakouluttajien (Finnish Professional Instructor, FPI) toteuttamia koulutuksia.

Mapa® menetelmää saa opettaa vain Mapa® kouluttajakoulutuksen käyneet kouluttajat. Kouluttajilla tulee olla voimassa oleva lisenssi, ts. he ovat päivittäneet taitonsa osallistumalla päivityskoulutuksiin ja kertauksiin.

Eritystason mapakouluttajamme (FPI), jotka voivat kouluttaa perus- ja kouluttajatason Mapa®, aakkosjärjestyksessä:

FPI_Sari_Ahonen
Sari Ahonen
Tutkinnot: Sairaanhoitaja (YAMK), VTM, HUK, NTM. Erityisosaaminen: Sisätautikirurginen hoitotyö, vanhustyö, terveydenhuollon etiikka, hoitotyön, ensiavun (ETK) ja filosofian opettaja.
Yhteystiedot: kouluttajasariahonen@gmail.com

FPI_Matti_Kaarne
Matti Kaarne

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja (amk) ja työskennellyt psykiatrisessa sairaalassa yli 20 vuotta. Olen ollut myös erilaisissa turvallisuus- ja työsuojelutehtävissä. Mapakouluttajana olen toiminut vuodesta 2007. Kotipaikkani on Tampere ja koulutusalueeni lähinnä Pirkanmaa.
Yhteystiedot: mattikaarne@gmail.com

FPI_Harri_Kahonen
Harri Kähönen
Olen Sairaanhoitaja (AMK)ja työskentelen psykiatrialla (OYKS) 16. vuotta. Mapakouluttajana olen ollut alkaen 2005.
Yhteystiedot: kahonenharri@gmail.com

FPI_ Tony_Malmback
Tony Malmbäck
Olen ammatiltani sairaanhoitaja ja työskennellyt psykiatriassa yli 17 vuoden ajan. Mapakouluttajana olen ollut vuodesta 2011. Olen kouluttanut paljon vanhustyön sekä aikuispsykiatrian työntekijöitä. Asun Etelä-Suomessa, mutta olen valmis liikkumaan tarvittaessa kaikkialle Suomessa.
Yhteystiedot: tony.malmback@gmail.com

FPI_Petteri_Miettinen
Petteri Miettinen
Olen sairaanhoitaja koulutukseltani ja työnantajani PSHP aikuispsykiatrian vastuualue. Mapakouluttajana olen toiminut vuodesta 2007. Lisäksi olen kouluttanut kouluttajia. Laaja koulutusosaamiseni sisältää: psykiatriaa, vanhustyötä, somatikkaa, avohoitoa ja koulut. Työssäni olen toiminut myös erilaisissa turvallisuustehtävissä ja projekteissa. Kotipaikkani on Kangasala ja koulutusalueeni Pirkanmaa ja Keski-Suomi.
Yhteystiedot: petteri@miettinen.in

FPI_Aki_Nissinen
Aki Nissinen
Olen sairaanhoitaja AMK ja erikoistunut aikuispsykiatriaan.
Yhteystiedot: aki.nissinen@yahoo.com, puh. 040 520 5354

FPI_Piia_Ruutu
Piia Ruutu

Olen koulutukseltani erityisopettaja ja työnohjaaja. Olen kouluttanut erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevää henkilöstöä.
Yhteystiedot: piia.ruutu@gmail.com

FPI_Sven_Soldehed
Sven Soldehed
Toimin sairaanhoitajana Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueella. Kokemusta hoitotyöstä on vuodesta 1979. Olen vuodesta 2005 kouluttanut paljon erilaisia yhteisöjä sosiaali- ja terveysalalla. Kokemusta on kouluttamisesta kaikilta eri toimialueilla, kuten  vammaispalveluissa, lasten- ja nuorten toimipisteissä, kouluissa, vanhustyössä, psykiatrisessa ja somaattisesta hoitotyössä. Koulutan myös ruotsin kielellä. Tarvittaessa koulutan lähes koko maassa. Lue lisää Mapa kouluttamisistani täältä.
Yhteystiedot: svensold@hotmail.com, puh. 050 355 7957

FPI_Pekka_Teini
Pekka Teini
Toimin mielenterveyshoitajana ja liikunnanohjaajana. Mapakouluttajana olen toiminut vuodesta 2006. Satakunnan sairaanhoitopiirin tulosalueella 32 vuotta, jossa vuodesta 2006 lähtien päätoimisena kouluttajana turvallisuuden osa-alueella. Sivutoiminen yrittäjä turvallisuuskoulutuksien tarjoajana. Erityisosaamiseni koostuu laajasta kokemusesta työväkivallan hallinnasta ja koulutuksista. Kotipaikkani on Harjavalta ja olen valmis kouluttamaan missä päin Suomea tahansa.
Yhteystiedot: pekka.teini@pp.inet.fi, puh. 0400 858 292

FPI_Nina_Tjurin
Nina Tjurin

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja valmistuin vuonna 1996. Minulla on pitkä kokemus dementiaa sairastavien hoidosta. Toimin sairaanhoitajana vaikeasti käytöshäiriöisten dementiaa sairastavien vanhusten osastolla.
Yhteystiedot: nina.tjurin@gmail.com, puh. 040 538 5996

FPI_Sirpa_Tolli
Sirpa Tölli
Olen psykiatrinen sairaanhoitaja ja TtM. Työskentelen hoitotyön opettajana Oulun Ammattikorkeakoulussa. Koulutan mapaa myös somaattisen hoitotyön tarpeisiin (välttämättömän sairaanhoidon turvaaminen haasteellisissa tilanteissa) sekä peruskoulujen henkilöstölle. Kotipaikkani on Nivala. Ensisijaisesti koulutan Oulun eteläisen alueella, mutta koulutukset myös kauempana onnistuvat aikataulun sen mahdollistaessa.
Yhteystiedot: sirpa.tolli@oamk.fi

FPI_Anna_Vaara
Anna Vaara

Olen sairaanhoitaja amk. Työskentelen HUS aikuispsykiatrian osastolla.
Yhteystiedot: annae.vaara@gmail.com, 045 124 5185

FPI Aulikki Yliniva2
Aulikki Yliniva
Toimin lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa ja koulutukseni ovat TtM, psykiatrinen sh, MAPA Bachelor (U.K) ja Dementiapotilaiden hoitoon suunnattu  mapakouluttajakoulutus (U.K.). Sairaanhoitajana olen työskennellyt eri ikäisten psykiatrisessa hoidossa ja kehitysvammatyössä.
Yhteystiedot: aulikki.yliniva@laurea.fi, puh. 046 856 7691


Julkaisuluvan antaneet mapakouluttajat, jotka voivat kouluttaa perustason Mapaa® & päivityksiä omassa organisaatiossaan, aakkosjärjestyksessä:

Ahonen Marika
Ahopelto Tuukka
Ahopelto Anniiina
Ala-Hukkala Timo
Alanne Miia
Björkskog-Lindborg Nan
Cobo Carretero Juan Luis
Dolk Mia
Enqvist Ari
Eronen Esa
Ervelä Mari
Haapalehto Petri
Halén Jenni
Helenius Johanna
Helenius Timo
Henriksson Sofia
Honkanen Mika
Huotari Miia
Ihalainen Jukka
Jakobsson Mikaela
Kabashi Ervis
Kallio Erja
Kankilampi Raija
Kettunen Harri
Kettunen Miikka
Kiviniemi Kai
Kock Petra
Koivunen Antti
Kortet Johanna
Koskinen Heidi
Kosonen Marko
Kukkola Elina
Kumpuvuori Hilkka
Lahtinen Pete
Laine Henrik
Laulajainen Riitta
Lemström Margita
Mannila Matti
Manninen Marjo
Marttinen Tommi
Mattila Harri
Mehtälä Mikko
Mielonen Mervi
Miettinen Ilkka
Miettinen Päivi
Moilanen Janne
Myllylä Jukka
Myllyoja Sammeli
Mäntynen Katja
Neuvonen Minna
Nuutinen Satu
Oinonen Kai
Ollila Timo
Paakkari Pia
Palo Lilja
Parkkamäki Jukka
Pelkonen Mari
Pelli-Mattson Annina
Penttinen Sandra
Pilvesvuori Mari
Pätiälä Riikka
Pätiälä-Rinkinen Niina
Rahkola Jani
Rasila Leena
Rasila Petri
Rintala Teemu
Roikola Habtamnesh
Rokka Ilja
Rosilainen Jyrki
Rämä Jarno
Saarinen Kirsi
Saastamoinen Simo
Salin Bettina
Salo Seppo
Salonen Antti
Salovesi Sampo
Setälä Pasi
Sillanpää Liisa
Skog Anders
Snellman Sari
Stenberg Carita
Suhonen Soile
Tast Joonas
Tuominen Petri
Tuononen Johanna
Uotila Jukka
Vainikainen Katri
Vainio Sari
Vallinkoski Katja
van Beukering Liisa
Vepsäläinen Marko
Virkanen Jyrki
Witick Jonathan
von Schrowe Lauri