Koulutukseen tarvittavat tilat ja muut resurssit

Mikäli tarjottava koulutus tapahtuu tilaajaorganisaation omissa tiloissa, tilaajan on huolehdittava siitä, että käytössä on riittävän suuri tila, jossa on mahdollista tehdä harjoitukset turvallisesti. Lisäksi tarvitaan tilaa tehdä muistiinpanoja työkirjoihin ja AV-välineet. Jos koulutuksessa on harjoituksia, joissa mennään maahan, tulee tarvittaessa olla mahdollisuus mattojen käyttöön.

Vuonna 2016 on julkaistu suomenkieliset työkirjat, joiden käyttöä edellytetään mapakoulutuksissa. Työkirjoissa oleva sininen kortti (BlueCard) on merkki rekisteröidystä ja laadunvarmistetusta koulutuksesta. Rekisteröidyt osallistujat saavat virallisen todistuksen.

Mapakouluttajat tilaavat työkirjat Suomen mapa® keskuksen www -sivuilta työkirjojen tilauslomakkeella.  Tilaussivusto on suojattu salasanalla, jotta vain sertifioidut kouluttajat voivat käyttää niitä koulutuksissaan.

Työkirjan hinta on 12 euroa/ osallistuja.