Crisis Preventation Institute (CPI) on laillistanut Laurea-ammattikorkeakoulun antamaan CPI:n hyväksymiä ja sertifioimia seuraavia koulutuksia:

Perustason koulutukset
Mapa® Perusteet, 12-16 h
Mapa® Vaativat asiakastilanteet, 2 pv
Mapa® Hätätilanteiden hallinta, 1 pv

Kouluttajan koulutukset:
Mapa® Perusteet kouluttaja, 5 pv
Mapa® Vaativat asiakastilanteet kouluttaja, 3pv
Mapa® Hätätilanteiden hallinnan kouluttaja, 3 pv

Päivityskoulutukset:
Mapa® koulutuksen kaikki tasot, joita päivitetään joka toinen vuosi.

Muut koulutukset:
Haasteelliset asiakastilanteet, 4-10 h
Dementia mapa® toimintamalli, 8-16 h
Kliinisen hoitotyön haastavat asiakastilanteet, 4h
Itsemäärämisoikeuteen liittyvät lainopilliset kysymykset, 2-4 h

Räätälöidyt koulutukset tilaajan tarpeen mukaisesti.