Crisis Preventation Institute (CPI) on laillistanut Laurea-ammattikorkeakoulun antamaan CPI:n hyväksymiä ja sertifioimia seuraavia koulutuksia:

Perustason koulutukset
Mapa® Perusteet, 16 h
Mapa® Vaativat asiakastilanteet, 3 pv (sisältää hätätilanteiden hallinnan)
Kouluttajan koulutukset:
Mapa® Perusteet kouluttaja, 5 pv
Mapa® Vaativat asiakastilanteet kouluttaja, 5 pv (sisältää hätätilanteiden hallinnan)

Päivityskoulutukset:
Mapa® koulutuksen kaikki tasot, joita päivitetään joka toinen vuosi.

Mapa® Perusteet kouluttajan päivitys 2 pv
Mapa® Perusteiden ja Vaativien asiakastilanteiden kouluttajan päivitys 5 pv

 

Muut koulutukset:
Haasteelliset asiakastilanteet, 4-8 h
Dementia mapa® toimintamalli, 16 h
Kliinisen hoitotyön haastavat asiakastilanteet, 8h
Itsemäärämisoikeuteen liittyvät lainopilliset kysymykset, 2-4 h

Räätälöidyt koulutukset tilaajan tarpeen mukaisesti.