Suomen mapa® keskuksen toiminnan tavoitteet

Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta – menetelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa ja opetustoimessa kaikkialla Suomessa.

Asiakkaiden hyvinvointi ja tukeminen tulee olla tasapainossa työntekijöiden oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaamisen kanssa.

Työntekijöiden jaksamista tuetaan tarjoamalla heille hoito- ja hoivatyöhön kehitettyä menetelmää haastavien potilastilanteiden hoitamiseen.

Toiminta noudattaa suomalaista lainsäädäntöä ja ohjeistuksia.  Lainsäädännön muutoksia seurataan aktiivisesti. Suomen mapa® keskuksen kautta voi tilata myös terveydenhuollon etiikkaan perehtyneen juristin, Irma Pahlmanin, luentoja omiin yksiköihin.

Suomen mapa® keskuksen koulutukset perustuvat kokonaisvaltaiseen näkemykseen, positiivisen käytöksen tukemiseen ja ennaltaehkäisevien menetelmien painottamiseen. Fyysisen rajoittamisen ja ohjaamisen menetelmät perustuvat turvallisiin ja tutkittuihin käytänteisiin, joilla on BILD -agrediointi.