Suomen mapa® keskuksen toiminnan perustana on tarjota koulutusta haastaviin asiakastilanteisiin

Koulutuksissa perehdytään

  • tapoihin millä suojataan ja ylläpidetään asiakkaan/potilaan perus- ja ihmisoikeuksia
  • sellaisiin asiakaskeskeisiin lähestymistapoihin, joissa pyritään tunnistamaan asiakkaan tarpeita mahdollistaen yksilöllistä elämän laatua
  • menetelmiin, joissa kohdataan palvelunkäyttäjiä empaattisesti ja kunnioittavasti myös kriittisissä tilanteissa
  • kehittämään henkilöstön ammattitaitoa, kun on tarpeen väistää, ohjata tai rajoittaa levotonta asiakasta
  • henkilöstö- ja asiakasturvallisuuden periaatteisiin, mm. käyttämällä riskianalyysimenetelmää
  • lakien, säädösten, ammatillisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden mukaiseen toimintaa

Koulutuksissa ohjataan osallistujia kiinnittämään huomiota omiin arvoihin, asenteisiin ja uskomuksiin. Keskustelujen ja oivallusten kautta koulutettava syventää ymmärrystään ja tietoperustaansa haasteellista käyttäytymistä aiheuttavista tekijöistä ja niiden ennaltaehkäisyn ja hoitamisen menetelmistä.

Suomen mapa®keskus toimii CPI:n valtuuttamana hyväksyttynä koulutuskeskuksena. Välitämme ajankohtaisen, päivitetyn kansainvälisen osaamisen ja tiedon kouluttajiemme keskuudessa siten että kouluttajat osallistuvat säännöllisesti päivityskoulutuksiin.