Mapa® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -menetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa kansainvälinen CPI (Crisis Prevention Institute Inc.). Alusta lähtien mapan ydin on ollut kehittää levottomien ja aggressiivisten potilaiden hoitoa hoitotyön lähtökohdista käsin. Mapa kehitettiin vastalauseena Control and Restraint -menetelmälle, jossa nivelten lukot ja ääriasennot sallitaan.

Mapamenetelmä rantautui Suomeen 2000 -luvun alussa Kellokoskelle. Mapakouluttajakoulutus alkoi Suomessa vuonna 2005 Hyvinkään Laurean organisoimana, jolloin mapamenetelmää levitettiin laajemmalle Suomeen. Aluksi mapaa koulutettiin lähinnä psykiatriassa, mutta viime aikoina menetelmää koulutettu mm. erityisopetuksen, lasten psykiatrian ja lastensuojelun, vanhuspalveluihin sekä somaattisen hoitotyön aloille. Mapan sovellusalue on hyvin laaja.

Mapamenetelmän periaatteita ovat turvallisuus ja kivuttomuus. Ennalta ehkäisevät strategiat ovat ensisijaisia puuttumiskeinoja ahdistuneen ja aggressiivisen käyttäytymisen vähentämisessä. Työkirjamallissa ennaltaehkäisevään otteeseen ja hoitajan oman toiminnan reflektointiin kiinnitetään vielä enemmän huomiota. Oppija pohtii aktiivisesti aggressiivisen käytöksen ymmärtämistä ja siihen vastaamista järkevällä ja tehokkaalla tavalla. Tärkeä osa oppimista ovat myös erilaiset harjoitukset, joiden avulla oppija tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia kokemuksellisesti, mm. äänen käyttö-, reviiri-, kosketus- ja lähestymisharjoitukset.