Työskenteletkö

  • varhaiskasvatuksessa?  Sinulle sopii Pienten lasten MAPA®  Perusteet koulutus, 2 pv, joka painottuu positiivisen käytöksen vahvistamiseen ja turvallisiin, lapsille sopiviin menetelmiin. Kouluttajana toimivat varhaiskasvatukseen perehtyneet FPI:t. Koulutusta on kehittänyt Suomessa erityistason mapakouluttaja ja varhaiskasvatuksen asiantuntija Piia Ruutu.
  • peruskoulussa? Sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv (vuorovaikutuksellinen toiminta, suojautuminen, irtautuminen ja fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen istuen ja seisten.) Erityiskouluissa toimivat hyötyvät myös Vaativien tilanteiden koulutuksesta.
  • ammatillisessa oppilaitoksessa? Sinulle sopii MAPA® Perusteet, 1 pv (ennakointitaidot, suojautuminen ja irtautuminen). Et välttämättä tarvitse fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja, ellet työskentele erityistä tukea vaativien nuorten kanssa.
  • lastensuojelussa? Sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv + toimipisteestä riippuen sen lisäksi Vaativat asiakastilanteet, 2 pv ja mahdollisesti myös  Hätätilanteiden hallinta,  1 pv. Koko MAPA®  perustason  koulutus, kaikki tasot, kestää 5 päivää.
  • psykiatriassa? Sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv + toimipisteestä riippuen Vaativat asiakastilanteet ja hätätilanteiden hallinta lisää 2-3pv. Koko MAPA®  perustason  koulutus, kaikki tasot, kestää 5 päivää.
  • vanhuspalveluissa? Sinulle sopii MAPA® Perusteet, 2 pv, tai erityisesti dementiayksiköihin suunnattu Haasteelliset tilanteet vanhustyössä, 2 pv, koulutus. Erona on se, että dementiayksiköihin suuntautuvassa koulutuksessa käsitellään myös toimintakyvyn vahvistamista ja dementia eri vaiheita, otteista jätetään pois korkean riskin menetelmät.
  • asiakaspalveluissa tai päivätoiminnassa? Sinulle sopii MAPA® Perusteet, 1 pv, ennaltaehkäisyn ja vuorovaikutuksen taidot, mahdollisesti mukaan suojautumisen ja irtautumisen taidot. Voitte hyötyä myös vuorovaikutukseen keskittyvästä lyhyemmästä koulutuksesta, joka ei ole sertifioitua mapakoulutusta. Tällöin mukana ei ole lainkaan fyysisiä menetelmiä.