Mapamenetelmään  liittyvät riskit

Koulutuksissa ohjataan henkilöstöä systemaattiseen riskin arviointiin työssään:

  • Onko riski jättää rajoittamatta suurempi kuin rajoitustoimen käytön aiheuttama riski?
  • Mitä vaaraa rajoitustoimi voi aiheuttaa asiakkaalle tai henkilöstölle?
  • Milloin voidaan löysätä rajoituksen tasoa ja million voidaan päästää irti?

Yksittäisistä asiakkaista, jotka tarvitsevat rajoitustoimia, tehdään yksilöllinen riskinarviointi ja siihen perustuva itsemääräämissuunnitelma. Näin kriisitilanteissa voidaan perustaa toiminta aiemmin tehtyyn suunnitelmaan.

Sekä koulutuksissa että työssä tapahtuneet vaaratilanteet ja vammat kirjataan ja niitä tulee seurata toimintaorganisaatiossa.

Huomattavaa kuitenkin on, että ilman koulutusta työntekijöiden loukkaantumisriskit vaaratilanteissa ovat huomattavasti suuremmat.

Työntekijöiden henkilökohtaiset rajoitteet heidän osallistuessaan koulutukeen tulee kirjata työntekijän oikeusturvan vuoksi. Niiden perusteella työntekijä voidaan vapauttaa käyttämästä sellaisia rajoittavia menetelmiä, joihin hänen fyysinen kuntonsa ei sovellu (esim. polvien nivelvaivat). Koulutuksissa ei tule käyttää voimaa fyysisissä harjoitteissa riskien minimoimiseksi.

Yksikössä tulee olla myös ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä. Erityisesti, jos yksikössä käytetään korkean riskin rajoittamistoimia, henkilöstön tulee huomata mahdolliset hengitysteiden ja sydämen toiminnan vajauksen merkit ja lopettaa rajoitustoimi välittömästi.