Koulutustarveanalyysi  – mapakoulutuksen suunnittelu omia tarpeita vastaavaksi

Kun työyksikkö suunnittelee, minkä tasoista mapakoulutusta heillä tarvitaan, on  hyvä lähteä keskustelemaan yksikön sisällä koulutustarpeesta:

 • millaisia asiakkaita meillä on?
 • millaista haastavaa käytöstä toimintayksikössämme kohdataan?
 • mitä taitoja tarvitsemme haastavien asiakastilanteideen hallitsemiseen?
 • mitä periaatteita henkilöstön turvalliseen toimintaan kuuluu?
 • onko meillä huomioitu sekä asiakkaan että henkilöstön turvallisuus?
 •  paljonko voimme irrottaa henkilöstöä tarvittaessa rajoitustoimiin?
 • mistä saamme tarvittaessa apua ja missä ajassa?
 • onko meillä tehty kokonaisvaltaista turvallisuusanalyysiä?

Koulutustarveanalyysi sisältää myös koulutuksen tavoitteiden sopimisen:

 • millaisia taitoja henkilökunta saavuttaa koulutuksen avulla?
 • mikä on koulutuksen päämäärä?

Tehdyn koulutustarveanalyysin perusteella suunnitellaan tarjottavan MAPA-koulutuksen sisällöt ja pituus. Koulutussisällöt kirjataan sekä teoreettisen että käytännöllisen osuuden osalta ja koulutussopimus allekirjoitetaan tilaajaorganisaation ja Suomen mapa® keskuksen välillä.

 

Mapakoulutusten sisältö

 • Mapakoulutusten pääpaino tulee olla vuorovaikutuksellisissa ja toiminnallisissa menetelmissä ja vaihtoehtoisten positiivisten strategioiden miettimisessä vastauksena asiakkaan haastavaan käytökseen.
 • Vasta kun ennaltaehkäisevät toimet on käytetty, turvataan fyysisiin interventioihin arvioiden asiakkaan riskitaso ja käyttäen vähiten rajoittavaa menetelmää.
 • Kaikkien tilaajaorganisaation tahojen tulee olla tietoisia koulutuksen sisällöistä ja koulutukseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä.
 • MAPA-koulutuksen tason tulee vastata yksikössä hoidettavien henkilöiden tarpeita.
 • Organisaation tulee pitää listaa heillä työskentelevien hoitajien MAPA-koulutuksista, niiden tasosta ja kertauksista.

KOULUTUKSEN TILAAJA VOI SUUNNITELLA MAPAKESKUKSEN KANSSA, MITÄ MENETELMIÄ HEIDÄN ORGANISAATIONSA HALUAA OTTAA KÄYTTÖÖN. TYÖKIRJA ANTAA SELKEÄN JA LÄPINÄKYVÄN POHJAN SUUNNITELLA KOULUTUS TILAAJAN TARPEITA VASTAAVAKSI.

 • Vanhusten hoitoyksiköissä ja kouluissa irrottautumisissa voidaan sopia esim. koulutettavan vain matala (vakauta ja pyydä) – ja keskiriski (vedä ja työnnä), sekä mahdollisesti soveltuvin osin korkea riski (liikeratojen käyttö).
 • Vaativat ja hätätilanteet koulutukset sopivat lastensuojeluun, psykiatriaan tai muihini yksiköihin, joissa on tarpeen ottaa tilanne nopeasti haltuun ja mahdollisesti vietävä myös maahan.