MAPA® perusteet koulutusta vanhusten haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja hallintaan

MAPA® (Management of Actual or Potential Aggression) – Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -menetelmä on kehitetty Englannissa ja lisenssin omistaa kansainvälinen CPI, Crisis Prevention Institute Inc. Koulutus perustuu Yhdysvalloissa kehitettyyn Dementia Capable Care malliin. Koulutus on räätälöity erityisesti vanhusten kanssa mm. kotihoidossa ja palveluasumisessa työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksessa perehdytään haasteellisten tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja hallintaan tukemalla vanhuksen parasta toimintakykyä dementian eri vaiheissa. Koulutuksen aikana teemme harjoituksia ryhmissä tunnistaen dementian tasoja ja etsien keinoja toimintakyvyn vahvistamiseen. Koulutus antaa henkilöstölle vuorovaikutuksen, päätöksenteon ja jälkipurkamisen välineitä sekä perehdyttää hyviin käytäntöihin dementiapotilaan hoidossa. Lisäksi se sisältää menetelmiä vanhusten turvalliseen fyysiseen ohjaukseen ja haitallisen käytöksen rajoittamiseen.

Osallistujat tekevät koulutuksen ajan omia muistiinpanojaan saamaansa Osallistujan työkirjaan.

  • 1. koulutuspäivä (8 h)

Alkutesti, Käyttäytymisen kriisiytyminen ja henkilökunnan vaste. Non- ja paraverbaalinen viestintä.
Verbaalinen viestintä; eskalaatiojatkumo ja rajojen asettaminen käytännössä
Dementoivat sairaudet yhteistyön haastajina; Toimintakyvyn muutokset ja BATF -arviointi. Ryhmätyöskentelyä.
Päätöksenteko ja riskinarvionti. Henkilökohtaisen turvallisuuden ylläpitäminen ja suojautumisen harjoittelu. Irtautumisen harjoittelu matala- ja keskiriskillä.

  • 2. koulutuspäivä (8 h)

Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät. Dementoivat sairaudet yhteistyön haastajina; perheen osallisuus; Allen Cognitive Levels (dementiatasot ja niiden mukaiset auttamismenetelmät). Ryhmätyöskentelyä.
Suojautumisen ja irtautumistaitojen kertaus
Tärkeimmät lainsäädännölliset ja ammatilliset näkökulmat.
Fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen perusteet ja riskit. Fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen matala- ja keskiriskillä istuen
Fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen matala- ja keskiriskillä seisten ja siirtymissä. Jälkipuinti coping-mallilla. Loppukoe ja todistukset.

Hinta omaan organisaatioon tilattuna: 2 päivää, 16 h, 1 kouluttaja, max.15 osallistujaa. Hinta 1380€ + alv 24% + Mapa® Osallistujan työkirja 10,90€/kpl + alv 10% + matka kouluttajalle.

Hinta yksilömyynnissä kampukselta 250€ + alv osallistuja. Ilmoitetut koulutukset toteutuvat, jos niihin on riittävä määrä ilmoittautujia.