Mapa® Perusteet, 2 pv/ MAPA® Foundation / yksi kouluttaja / max 15 osallistujaa

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja

  • tunnistaa työpaikkaväkivallan mahdollisuuden ja oppii vastaamaan siihen hoidollisesti
  • tunnistaa non-verbaalisen viestinnän merkityksen kriisin etenemisessä
  • oppii verbaalisesti rauhoittamaan asiakasta, kuuntelemaan, ottamaan todesta ja tarjoamaan apua
  • noudattaa henkilöstön ja potilasturvallisuuden periaatteita rajoitustoimissa
  • toimii hyvinvoinnin ja huolenpidon periaatteita noudattaen

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksellisten, ennakoivien menetelmien käytössä aggressiivisen asiakkaan kohtaamisessa. Kouluttautujaa ohjataan huomioimaan myös oman käytöksensä ja asenteidensa merkitys tilannehallinnassa. Keskeinen rooli on myös tilanteiden jälkipuinnilla.

Koulutuksessa tehdään suojautumis- ja irtautumisharjoituksia, kun ahdistunut tai aggressiivinen henkilö lyö tai tarttuu kiinni. Silloin, kun asiakas on vaarassa vahingoittaa itseään tai muita, tarvitaan myös fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen taitoja. Koulutuksessa perehdytään lähestymiseen, myönteiseen koskettamiseen, sekä fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitoihin istuma-asennossa ja seisten.

Kouluttautujia ohjataan käyttämään aina vähiten rajoittavaa menetelmää ja toteuttamaan sitä lyhimmän mahdollisen ajan.

Opetuksen perustana toimii työkirja, MAPA® Osallistujan työkirja.

Osallistujan tulee olla suorittanut Mapa® Perusteet (Foundation) ennen kuin voi osallistua Mapa® Vaativien ja hätätilanteiden (Advanced & Emergency Skills) koulutuksiin.

Tilaa organisaatioosi, Mapa® Perusteet, 16 h ryhmälle. Sisältö kuvattuna yläpuolella. Pyydä tarjous!

Tilaa organisaatioosi  Aggression hallinta, 8 h ryhmälle.  Sisältö: Ennakoivat, vuorovaikutukselliset menetelmät,  fyysisistä taidoista suojautuminen ja irtautuminen. Pyydä tarjous!

Löydät ajankohtaiset yksittäispaikkoina tarjottavat koulutukset täältä