Opintojen tavoitteet

Päivityksessä kerrataan ja uudistetaan mapamenetelmien käyttöä niin ennaltaehkäisyn ja vuorovaikutuksellisten taitojen kuin fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitojen osalta.

Opintojen sisältö

Koulutus sisältää haastavien tilanteiden ennakoinnin ja turvallisen hoitamisen perusteiden kertaamisen  MAPA® Participant Workbook  -kirjan avulla. Osallistujia aktivoidaan erilaisin harjoituksin ja keskusteluin tutkimaan omia asenteitaan, uskomuksiaan ja työtapojaan. Taitojen osalta uutta on irtautumisten ja rajoitusmenetelmien sanottaminen ja pienryhmätyöskentely.

Päivityksissä jaetaan myös osallistujaryhmän kokemuksia koulutuksista ja etsitään yhdessä keskustellen ratkaisuja työn tuomiin haasteisiin.