Opintojen tavoitteet

Påivityksissä kahden vuoden välein varmistetaan osaaminen ja uusimpien tietojen ja taitojen hallinta. Päivityksessä kerrataan ja uudistetaan mapamenetelmien käyttöä niin ennaltaehkäisyn ja vuorovaikutuksellisten taitojen kuin fyysisen ohjauksen ja rajoittamisen taitojen osalta.

Opintojen sisältö

Koulutus sisältää haastavien tilanteiden ennakoinnin ja turvallisen hoitamisen perusteiden kertaamisen. Osallistujia aktivoidaan erilaisin harjoituksin ja keskusteluin tutkimaan omia asenteitaan, uskomuksiaan ja työtapojaan. Taitojen osalta kerrataan irtautumisten ja rajoitusmenetelmien ohjausta pienryhmissä.

Päivityksissä jaetaan myös osallistujaryhmän kokemuksia koulutuksista ja etsitään yhdessä keskustellen ratkaisuja työn tuomiin haasteisiin.