Mapa® Kouluttajatason päivityskoulutukset

Opintojen tavoite

Kouluttaja uudistaa osaamistaan oppien viimeisimmät menetelmät opettaa mapamenetelmää. Kouluttaja oppii työkirjatyöskentelyn periaatteet ja osaa ohjata koulutettaviaan kohtaamaan asiakkaitaan ensisijaisesti ennakoivia menetelmiä käyttäen. Fyysisten taitojen kouluttamisen osalta mapakouluttaja oppii sanottamaan taitojen opetusta ja kouluttamaan osallistujat selkeissä pienryhmissä, jolloin oppimisen seuranta mahdollistuu.

Opintojen sisältö:

Koulutus sisältää haastavien tilanteiden ennakoinnin ja turvallisen hoitamisen perusteiden opettamisen MAPA® Participant Workbook  kirjan avulla. Työkirjatyöskentely pohjautuu konstruktivistiseen ajatteluun. Osallistujia aktivoidaan erilaisin harjoituksin ja keskusteluin tutkimaan omia asenteitaan, uskomuksiaan ja työtapojaan. Taitojen osalta uutta on irtautumisten ja rajoitusmenetelmien sanottaminen ja pienryhmätyöskentely.

Laurean tarjoama päivityskoulutus on lisenssinhaltijan, CPI:n hyväksymää mapamenetelmän päivityskoulutusta. Henkilöstö tarvitsee säännöllisiä päivityksiä, jotta tiedot ja taidot pysyvät ja kehittyvät. Suositeltu päivitystiheys henkilöstökoulutuksissa on minimissään joka toinen vuosi.

Mapa® menetelmää tutkitaan ja kehitetään lisenssin haltijan CPI:n toimesta. Käytänteet, joissa huomataan turvallisuusriskejä asiakkaalle tai henkilöstölle, muutetaan tai poistetaan. Lisäksi teoreettista pohjaa ja ennaltaehkäisyn taitoja on kehitetty vastaamaan kansainvälisiä standardeja pakon käytön vähentämiseksi. Kouluttajat, jotka opettavat mapaa omalle henkilöstölleen, päivittävät oman koulutuksensa joka toinen vuosi. (CI – Certified Instructor)

Opintojen laajuudet:

Mapa® Perusteet kouluttajan tulee päivittää osaamisensa joka toinen vuosi 2 päivää.

Mapa® Vaativien asiakastilanteiden kouluttajan tulee päivittää osaamisensa joka toinen vuosi 3 päivää (sisältää perustasopäivityksen)

Mapa® Hätätilanteiden hallinnan kouluttajan tulee päivittää osaamisensa joka toinen vuosi 2 päivää.

Vuodesta 2016 lähtien päivityskoulutukset toteutetaan Suomen mapa® keskuksen kautta suomalaisten FPI -tason kouluttajien toimesta.

FPI-tason kouluttajat päivittävät oman henkilöstön omilla työpaikoillaan. Nämä päivitykset ovat toimipaikkojen sisäisiä, eikä niihin voi ottaa ulkopuolisia päivittäjiä.