Mapa® Perustason päivityskoulutukset, 1/2 – 3 pv, vähintään joka toinen vuosi

Päivitys sisältää aiemmin opitun kertausta. Päivityksissä tulee olla tasapaino ennaltaehkäisevien ja vuorovaikutuksellisten menetelmien katsauksessa ja kokemusten reflektoinnissa suhteessa taitojen kertaamiseen.

• Mapa® Perusteet (Foundation)  päivitys sopivaksi katsottavalla tavalla, esimerkiksi päivä tai iltapäivä vuosittain tai joka toinen vuosi.

• Mapa® Vaativat asiakastilanteet,  (Advanced Skills) sopivaksi katsottavalla tavalla (esim. joka toinen vuosi kaksi päivää sisältäen myös edellisen tason)

• Mapa® Hätätilanteiden hallinta (Emergency skills) kertaukset sopivaksi katsottavalla tavalla (esim. joka toinen vuosi 2-3 päivää sisältäen edelliset tasot).

Mapakouluttajat laativat suunnitelman työpaikkansa päivityskoulutusten järjestämiseen. Jos työpaikalla ei ole mapakouluttajaa, päivityksen voi tilata mapakeskuksesta.

HUOM! Ennaltaehkäisevien, vuorovaikutuksellisten taitojen ja kokemusten reflektointia ei pidä jättää toissijaiseksi taitojen kertaamisen rinnalla. Jos näin käy, on vaarassa, että kertausten jälkeen fyysinen rajoittaminen voi lisääntyä.