MAPA® koulutusten päivittäminen

MAPA® lisenssi tulee uusia kahden vuoden välein sekä perus- että kouluttajakoulutustasolla. Henkilöstö tarvitsee säännöllisiä päivityksiä, jotta tiedot ja pysyvät ja kehittyvät. Päivityksissä tulee olla tasapaino ennaltaehkäisevien ja vuorovaikutuksellisten menetelmien  ja kokemusten reflektoinnissa suhteessa taitojen kertaamiseen. Päivityksissä jaetaan myös osallistujaryhmän kokemuksia koulutuksista ja etsitään yhdessä keskustellen ratkaisuja työn tuomiin haasteisiin.

Mapamenetelmää tutkitaan ja kehitetään CPI:n toimesta. Käytänteet, joissa huomataan turvallisuusriskejä asiakkaalle tai henkilöstölle, muutetaan tai poistetaan. Laurean tarjoama päivityskoulutus on lisenssinhaltijan, CPI:n hyväksymää MAPA-menetelmän päivityskoulutusta. Keväällä 2018 saamme suomenkielisen materiaalin päivityksiin.

Kouluttaja (CI – Certified Instructor), joka opettaa mapaa omalle henkilöstölleen, päivittää osaamistaan joka toinen vuosi.  Mapakouluttajien päivitys toteutetaan suomalaisten erityistason kouluttajien (FPI) toimesta. Kouluttaja, jonka päivitys vanhenee, ei ole oikeutettu kouluttamaan mapaa, tilaamaan työkirjoja eikä käyttämään mapakouluttajan nimeä.

PERUSTASON PÄIVITYKSET:

MAPA® Perusteet päivitys, 1/2 – 1 pv (perus, ei kouluttajataso) – tilausmyynti

MAPA® Vaativat asiakastilanteet päivitys, 2-3 pv (perus, ei kouluttajataso) – tilausmyynti

 

KOULUTTAJATASON PÄIVITYKSET:

MAPA® Perusteet kouluttajan päivitys 2 pv joka 2. vuosi

  • Yksilömyynti 400€ + 24% alv/ osallistuja
  • Ryhmämyynti 2100€ + 24% alv + kouluttajan mahdolliset matkat / max 15 osallistujaa, yksi kouluttaja

MAPA® Perusteet ja Vaativat asiakastilanteet kouluttajan päivitys 5 pv joka 2. vuosi

  • Yksilömyynti 700€ + 24% alv/ osallistuja
  • Ryhmämyynti 6100€+ 24% alv + mahdolliset kouluttajan matkat / max 24 osallistujaa, 2 kouluttajaa