Päivityskoulutukset

Henkilöstö tarvitsee säännöllisiä päivityksiä, jotta tiedot ja taidot pysyvät ja kehittyvät. Suositeltu päivitystiheys henkilöstökoulutuksissa on minimissään joka toinen vuosi.

Mapamenetelmää tutkitaan ja kehitetään CPI:n toimesta. Käytänteet, joissa huomataan turvallisuusriskejä asiakkaalle tai henkilöstölle, muutetaan tai poistetaan. Lisäksi teoreettista pohjaa ja ennaltaehkäisyn taitoja on kehitetty.

Kouluttaja (CI – Certified Instructor), joka opettaa mapaa omalle henkilöstölleen, päivittää osaamistaan joka toinen vuosi.  Mapakouluttajien päivitys toteutetaan suomalaisten erityistason kouluttajien (FPI) toimesta, joista ensimmäinen ryhmä valmistui keväällä 2016.