Mapa® Erityistason kouluttajakoulutus, 15-20 pv Finnish Professional Instructor (FPI)

Ensimmäiset erityistason mapakouluttajat (FPI) valmistuvat 18.3.2016. Heillä on kaikilla mapakouluttajan koulutus ja työkokemusta kouluttamisesta. Valinnat tähän ryhmään on tehty maaliskuussa 2015 CPI:n haastattelujen perusteella. Ryhmään on tulossa 12 kouluttajaa.

FPI:n työkenttä ja oikeudet

Mapaperustason koulutukset ja päivitykset omassa organisaatiossa omalle henkilöstölle ja Suomen mapa® keskuksen kautta ulos myytävässä koulutuksessa

 

Mapakouluttajien (CI, Certified Instructors) koulutus ja päivitys omassa organisaatiossa omalle henkilöstölle ja Suomen mapa® keskuksen kautta ulos myytävässä koulutuksessa

Jos kaikki kolme kouluttajatasoa koulutetaan yhtä aikaa,  koko laajuus on yhteensä 10 päivää. Ja jos kaikki kolme kouluttajatasoa päivitetään yhtä aikaa, niin laajuus on yhteensä 5 pv.

Ulos myytävä koulutus tapahtuu Suomen mapa®keskuksen  ja sen sopijakumppanien (sopimukset tekeillä) kautta. Lyhyitä esittelyluontoisia koulutuksia (2-8 tuntia) voi toteuttaa vapaasti.