Mapakouluttaja (CI, Certified Instructor) toimii omalla työpaikallaan perusteiden & vaativien ja hätätilanteiden mapakoulutuksissa ja niiden päivityksissä.

  • Mapaperusteet kouluttaja on käynyt perustason (Foundation) kouluttajakoulutuksen, 5 pv. Tämän koulutuksen suorittanut kouluttaja saa kouluttaa 1-2 pv perusteita.
  • Vaativien ja hätätilanteiden (Advanced ja Emergency) kouluttajakoulutus on kestoltaan toiset 5 pv. Edellytyksenä osallistumiseen on mapa perusteiden kouluttajakoulutus. Nämä koulutukset ovat yhteensä 10 pv.

Mapakouluttajaksi opiskelevilla henkilöillä tulee olla sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulu-, opisto- ‎tai toisen asteen tutkinto ja kahden viimeisen vuoden sisällä suoritettu haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta -perustason koulutus (eri nimillä toetutettuna: mapa/ veth / hfr/ ahha -‎peruskurssi).

  • Mapaperusteet (Foundation) kouluttajakoulutukseen riittää 2 päivän perustason mapakoulutus tai vastaava.
  • Vaativien ja hätätilanteiden (Advanced ja Emergency)  kouluttajakoulutukseen tullessa tulisi olla 5 päivän perustason mapakoulutus tai vastaava suoritettuna.

 

Valinta tapahtuu hakemusten perusteella.